Uopfordret praktikansøgning

Praktikanter til grønne omstillingsprojekter

Vil du være med til at accelerere grøn og cirkulær omstilling sammen med os og vores ambitiøse partnere?

Gate 21 søger og ansætter løbende praktikanter. Du vil som praktikant være med til at skabe og drive projekter i triple-helix partnerskaber, hvor vi tester og demonstrerer innovative løsninger til den grønne omstilling.

Du kan regne med spændene opgaver, stærk faglig støtte og oplæring – og en masse frihed til at udvikle og prøve dig selv af, når du bliver del af et dynamisk og alsidigt fagligt miljø i en organisation med engagerede kollegaer og et enormt grønt netværk.

 

Gate 21 søger praktikanter til følgende indsatsområder:

Cirkulær Økonomi & Ressourcer

Vi skal bruge dygtige praktikanter til vores partnerskaber for cirkulært byggeri og byudvikling samt cirkulære offentlige indkøb. Vi arbejder også med cirkulær forretningsudvikling i små og mellemstore virksomheder, hvor du blandt andet kan få mulighed for at arbejde med Design Sprint og digitalisering.

Læs mere om Cirkulær Økonomi & Ressourcer

 

Smarte Byer & Lokalsamfund

Praktikanter i Smart City-teamet bliver involveret i arbejdet med at teste og udvikle databaserede løsninger til fremtidens grønne byer og bygninger. Vi har fokus på, hvordan man kan optimere byernes ressourceanvendelse og spare energi i byer og bygninger. Vi arbejder også med fremtidens lysløsninger.

Læs mere om Smarte Byer & Lokalsamfund

 

Bæredygtig Mobilitet

Praktikanter på mobilitetsområdet bliver involveret i et eller flere af vores projekter, som handler om test af førerløse busser, cykelfremme, samkørsel på arbejdspladser eller i vores projekter om fremtidens transport på stationsområder og fremtidens transport i yderområder.

Læs mere om Bæredygtig Mobilitet her

 

Energiomstilling

Vi skal bruge dygtige praktikanter til vores projekter om fremtidens energisystem, som vi laver sammen med kommuner og forsyningsselskaber Det vil i høj grad handle om strategisk energiplanlægning og kommunale klima- og energiplaner (DK2020) og om projekter om test- og demonstration af fremtidens energiløsninger med fokus på vedvarende energi, energifleksibilitet, lagring og sektorkobling.

Læs mere om Energiomstilling her

 

Kvalifikationer

  • Du er i gang med et relevant studie
  • Du er ambitiøs og engageret i i den grønne omstilling
  • Du har en faglig ballast og nysgerrighed inden for de områder, hvor vi søger praktikanter. Det er mindre vigtigt, hvilken uddannelsesinstitution du kommer fra.
  • Du er sandsynligvis udadvendt og helt sikkert opsøgende, og du trives med at understøtte samarbejde, partnerskaber og fremdrift på tværs af forskellige interessenter i store projektgrupper.
  • Du er en holdspiller, der proaktivt og selvstændigt tager ansvar for at løfte forskelligartede opgaver i projekterne løbende. Store såvel som små opgaver. Du skal have lyst til at udvikle dine kompetencer inden for projektledelse. Og du skal kunne sige både til og fra.
  • Du kan godt lide at formidle og kommunikere projektresultater – især skriftligt men også gerne visuelt – og du trives med at arrangere møder og faglige workshops.
  • Flydende dansk og engelsk – mundtligt og skriftligt.

 

Om Gate 21

Gate 21 arbejder for at gøre Greater Copenhagen til verdens førende region for grøn omstilling og vækst. Gate 21 er en non-profit partnerorganisation, der samler de ambitiøse regioner, kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner, der vil den grønne omstilling. Vores afsæt er regionernes og kommunernes efterspørgsel på nye og smarte løsninger på klima- og energiområdet. Vi udvikler og demonstrerer energi- og ressourceeffektive løsninger i en række projekter på tværs af vores stærke partnerkreds.

 

Ansøgning og yderligere information

Vi evaluerer ansøgningerne- og indkalder til samtaler løbende.

Ansøgning (max. en side) og CV (max. en side). I ansøgningen skal du beskrive hvilket indsatsområde, som du er særligt interesseret i. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte følgende programledere:

Cirkulær Økonomi & Ressourcer: Line Bech, line.bech@gate21.dk
Smarte byer & Lokalsamfund: Lone Kelstrup, lone.kelstrup@gate21.dk
Bæredygtig Mobilitet: Anna Thormann, anna.thormann@gate21.dk
Energiomstilling: Lone Rasmussen Otte, lone.rasmussen.otte@gate21.dk