BLIV PARTNER 

Gate 21 er en non-profit partnerorganisation, der samler de ambitiøse regioner, kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner, der vil den grønne omstilling.

Det er partnerskabets ambitioner og konkrete resultater skabt i innovative projekter og fuldskala-løsninger, der har gjort Gate 21 til en ledende organisation i den grønne omstilling.

Gate 21 har været fokuseret i den østdanske geografi, men oplever en stigende efterspørgsel fra hele landet på vores metoder, udviklingsprojekter, partnerskabsmodel og mulighed for at geare den kommunale finansiering.

Alle kommuner, regioner, virksomheder og forskningsinstitutioner er velkomne i partnerskabet – vi tager altid en konkret dialog med jer, om hvordan vi kan skabe værdi, og hvordan vi bedst kan organisere samarbejdet. Vi går ind dér, hvor I ser en udfordring.  Vi løser konkrete opgaver og laver kun projekter med reelle aftryk og værdi. Er I ikke er klar til fuldskala partnerskab og deltagelse i udviklingsprojekter, er medlemskab en mulighed.

Partnere får adgang til  

 • at deltage i projektudvikling – og dermed skabe og være med i projekter, der skaber konkret klimahandling
 • at sikre finansiering til fælles klimaprojekter på tværs af kommuner og regioner 
 • konkrete samarbejder med de mest centrale klimaaktører – herunder forsyningssektoren, grønne virksomheder og forskningen
 • at udvikle, afprøve og demonstrere nye teknologier og koncepter i samarbejde med ambitiøse virksomheder, kommuner, regioner og forskningsinstitutioner
 • overblik og andre partnerkommuner og -regioners behov, planer og klimasamarbejder
 • at videndele og erfaringsudveksle grønne løsninger
 • matchmaking, markedsdialog, OPI og en serie andre Gate 21-værktøjer 
 • at kompetenceudvikle ledere og medarbejdere
 • fælles svar og fodslag på krav til hurtig omstilling

 

Vil du vide mere?

Kommuner og regioner, kontakt chefkonsulent Philip Hartmann.

Virksomheder og vidensinstitutioner, kontakt chefkonsulent Anne Thorlak.

GATE 21 SAMLER

 • KOMMUNER
 • REGIONER
 • VIRKSOMHEDER
 • VIDENSINSTITUTIONER

der vil skabe lokal klimahandling i stærke partnerskaber.