SKAB VÆRDI FOR DIN ORGANISATION

 

Gate 21 er en non-profit partnerorganisation, der samler de ambitiøse regioner, kommuner, virksomheder og videninstitutioner, der vil den grønne omstilling.

Vores afsæt er regionernes og kommunernes efterspørgsel på nye og smarte løsninger på klima- og energiområdet. Vi udvikler og demonstrerer energi- og ressourceeffektive løsninger i en række projekter og Living Labs sammen med og på tværs af vores stærke partnerkreds.

Det er partnerskabets ambitioner og konkrete resultater skabt i innovative projekter, der har gjort Gate 21 til en ledende organisation i den grønne omstilling.

Gate 21 skaber værdi for sine partnere og medlemmer gennem:

  • Førstehåndsviden om kommunernes og regionernes klima- og energiløsninger i Greater Copenhagen
  • Mulighed for at kompetenceudvikle ledere og medarbejdere
  • Adgang til at udvikle, afprøve og demonstrere nye teknologier og koncepter i samarbejde med ambitiøse virksomheder, kommuner og forskningsinstitutioner
  • Enkel adgang til indsigt i partnerkommunernes behov og i et kommunalt marked for klima- og energiløsninger i milliardklassen
  • Muligheden for at gå foran på et grønt vækstområde med globalt perspektiv
  • Aktiv adgang til den større samfundsdagsorden om grøn omstilling og vækst

 

Vil du vide mere om at være partner eller medlem i Gate 21?

Så kontakt Sekretariats- og Partnerchef Trine Kromann, og hør mere om hvad et partner- eller medlemsskab kan bidrage med til din organisation.

Find kontingentet for partner- og medlemsskab her.

GATE 21 ER PARTNERSKABET FOR GRØN OMSTILLING

Vi samler

  • Regioner
  • Kommuner
  • Virksomheder
  • Vidensinstitutioner

i Greater Copenhagen, der arbejder for at accelerere den grønne omstilling.