Vedtægter

Gate 21’s  formål er at iværksætte erhvervsudviklingsaktiviteter inden for innovation, videndeling og videnopbygning samt anvendelse af ny teknologi inden for områderne klima, energi og miljø, jævnfør erhvervsfremmelovens § 13.

Aktiviteterne omfatter blandt andet etablering af innovationsmiljøer, samarbejde og netværk mellem private virksomheder, offentlige myndigheder og forsknings- og uddannelsesinstitutioner inden for områderne klima, energi og miljø.

Partner- og medlemskab af Gate 21 er åben for offentlige myndigheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, private virksomheder og organisationer, der beskæftiger sig med klima, energi og miljø.

 

Gate 21’s vedtægter – 27. maj 2016