KONTAKT

Projektleder Lone Kelstrup lone.kelstrup@gate21.dk

Oplev casene – fire film fra projektet

I Sikker og Anvendt Data har projektpartnerne siden 2018 samarbejdet om, hvordan data kan løse nogle af de udfordringer, der går på tværs af kommunerne inden for blandt andet fremkommelighed, bedre miljø og klima. En vigtig dagsorden, der rykker sig med hastige skridt i denne tid. Projektet er nu nået til vejs ende, og vi har samlet erfaringerne i fire film, som vi vil dele det næste stykke tid. Alle erfaringer og resultater fra projektet vokser også med over i Fællesskab for Dynamiske Data, hvor vi arbejder videre med den vigtige dagsorden.

Høje-Taastrup Kommune bruger data til at optimere energiforbrug og indeklima

Sikker og Anvendt Data har samarbejdet med en folkeskole i Høje-Taastrup om at optimere elevernes indeklima og koble det til energieffektiviseringer. Indeklimaet er ofte en udfordring på landets skoler, og erfaringerne viser, at vi har svært ved at få retvisende billede af indeklimaet i de enkelte lokaler. Derfor har projektet arbejdet på en visualiseringsplatform, der kombinerer forskellige typer data og giver det nødvendige overblik. Hør mere om løsningen og de erfaringer, partnerne har gjort sig i processen i filmen.

Gladsaxe Kommune bruger trafiktællinger og bevægelsesmønstre til at aflaste trafikken

Gladsaxe Kommune har udviklet en unik model til at bruge data fra en ny type radar til at få viden om trafikken i et kryds, der ligger tæt på et stort erhvervsområde. Denne løsning er udviklet sammen med producenten, og det er en omkostningseffektiv og GDPR-sikker måde at følge trafikken. Denne nye viden giver kommunen mulighed for at vurdere nye initiativer og handlemuligheder i forhold til at skabe alternativer for trafikanterne. Hør mere om løsningen og de erfaringer, partnerne har gjort sig i processen i filmen.

Kommuner og bevægelsesdata i Helsingør Kommune – gode råd fra IoT-eksperten

Sebastian Büttrich fra IT Universitetet beskriver i denne film, hvad bevægelsesdata kan og hvornår det giver mening for kommunerne at bruge dem. Baseret på en case fra Helsingør Kommune bliver vi klogere på, hvordan man kan opsamle, validere og analysere data indenfor menneskers bevægelse i byrummet. Hør mere om løsningen og de erfaringer, partnerne har gjort sig i processen i filmen.

Frederiksberg Kommune har givet data en vigtig rolle på Langelands Plads

Frederiksberg Kommune har på Langelands Plads arbejdet med flow af vand og data – for eksempel flere tiltag, der skal minimere konsekvenserne ved skybrud. Formålet er at data skal overvåge kapaciteten og driften af anlæggene, styre vandets flow og genanvende regnvand til vanding af vejtræer. Hør mere om løsningen og de erfaringer, partnerne har gjort sig i processen i filmen.

       

Varighed

December 2018 – ultimo September 2021

Partnere

Gate 21, Region Hovedstaden, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Høje-Taastrup Kommune og Frederiksberg Kommune.