Opsamling: 5G økonomi og governance: Forretningsmodeller og partnerskaber

I 2021 inviterer Gate 21 og projektet Klar Parat til 5G til en række webinarer, der sætter fokus på kommunernes behov i arbejdet med 5G-netværket. Workshoppen d. 17. november fokuserede på partnerskaber og forretningsmodeller. 

I fremtidens virtual reality læringsrum har vi brug for 5 millisekunder responstid, for at eleverne ikke skal blive søsyge. Hvem har ansvar for, at et VR-læringsrum fungerer, er det netværksoperatøren, bygningsejeren eller skolen selv?

I den tredje workshop i projektet Klar-Parat til 5G blev vi klogere på partnerskaber og forretningsmodeller på den rolle du har som kommune i forhold til at få etableret et godt netværk. Vi så nærmere på, hvordan værdikæden ser ud, når vi installerer, drifter og bruger 5G-netværket.

Som udgangspunkt er du som kommune hverken ansvarlig for at etablere, eje eller drifte 5G-netværket, men kan du gøre mere for at sikre dialogen om den digitale infrastruktur? Det centrale for kommunen bliver i høj grad at opnå et vidensniveau og et godt samarbejde med branchen for at sikre den bedste tilgængelighed i netværket for borgere og virksomheder.

Til workshoppen fik vi besøg af flere af de centrale aktører i værdikæden, herunder TDC og KPR Towers og et indblik i flere kommuners og et forsyningsselskabs arbejde med partnerskaber og forretningsmodeller.

 

DAGENS PROGRAM OG PRÆSENTATIONER

09:00 Velkommen
v/ Peter Bjørn Larsen, Smart City Insights
09:05 Introduktion: Hvordan bliver kommunen en god facilitator for 5G løsninger?
v/ Karolina Huss, Senior projektleder, Gate 21
Kommunen får en ny faciliterende rolle, når 5G for alvor rulles ud. Hvad bør man som kommune sikre sig i den proces, og hvem skal gøre hvad?
09:15 Hvordan ser værdikæden ud for 5G?
v/ Henrik Kamstrup, CEO, HHKAMSTRUP
Vi får et indblik i værdikæden for 5G i dag. Hvilke aktører findes i værdikæden, hvem ejer de enkelte elementer, og hvad er anderledes i arbejdet med 5G i forhold til 4G?
09:30 Tre perspektiver fra kommunerne – Hvad er status og de største udfordringer?
v/ Sara Rosager Mortensen, Assens Kommune
Frederik Ehlers Feldborg, Fredensborg Kommune
Martin Grøntved, HOFOR
To kommuner og et forsyningsselskab fortæller om, hvordan de arbejder med værdikæden og partnerskaber i forbindelse med at etablering af infrastrukturen og en forretningsmodel for 5G. Hvad er status, og hvem taler de med? Hvad er de største udfordringer der bremser udviklingen?
10:00 Hvordan bygger man et kommunikationsnetværk til fremtidens teknologier?
v/ Per Kolbech Nielsen, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
TAPAS projektet i Aarhus Kommune undersøger, hvordan de nyeste teknologier som førerløse kørertøjer, droner og robotter skal anvende kommunikationsnetværk som 5G. Vi får indblik i, hvordan de arbejder med værdikæden og partnerskaber i deres innovationsprojekter som fx deres ’skodrobot’. Hvilke roller spiller de forskellige aktører, og hvad vil de anbefale til andre kommuner?
10:20 Pause
10:30 10.40 ’Broadband over the air’ – Partnere og forretningsmodeller
v/ Søren Madsen, Public Affairs Advisor, TDC
TDC giver deres bud på, hvordan kommunerne bedst muligt kan sikre, at der er adgang til ’Broadband over the air’. Vi dykker ned i kommunernes muligheder ift. partnerskaber og forretningsmodeller med konkrete eksempler på samarbejder og god praksis.
11:00 Paneldebat – Hvordan udvikles kommunens 5G infrastruktur, og hvad er forskellen fra i dag?
Vi samler op på dagens input og forsøger sammen med oplægsholderne at skabe en fælles forståelse for kommunernes nye faciliterende rolle i udviklingen af den 5G-infrastruktur, der bliver behov for, hvis nye teknologier skal kunne anvendes til at løse problemer i kommunerne fremover.
11:25 Opsamling og tak for i dag
v/ Peter Bjørn Larsen, Smart City Insights og Karolina Huss, Senior projektleder, Gate 21

 

 

BAG PROJEKTET

 

 

Læs Byernes 5G-manifest

Se andre 5G-workshops og opsamlinger

Har du spørgsmål eller kommentarer, så tag fat i Senior projektleder

Karolina Huss

karolina.huss@gate21.dk