Opsamling: BYERNES 5G-MANIFEST – Hvad har vi lært, og hvordan kommer vi videre?

Gennem Klar, Parat 5G projektet har Gate 21 sammen med en række partnere skabt et videns- og samtaleforum med fokus på kommunens rolle i udbygningen af 5G-netværket. I fire workshops er over 30 kommuner blevet klogere på, hvad 5G-netværket er, hvad det kan bruges til, hvilke aktører der indgår i værdikæden for at få det udrullet, og hvilken rolle kommunen spiller.

Den 2. februar 2022 samlede vi kommuner, netværksoperatører og statslige myndigheder for at diskutere, hvad vi er kommet frem til, og hvordan vi kommer videre. Vi præsenterede ”Byernes 5G Manifest”, som tager et første kig på, hvordan du som kommune kan arbejde for at få en samfundsmæssig fornuftig indgang til netværket som kunde, myndighed og facilitator for borgere og virksomheder. Manifestet blev vel modtaget som et gennemarbejdet og inspirerende dokument, som giver indblik i kommunernes rolle og ønsker til en af fremtidens centrale infrastrukturerer.

Kommunerne efterspørger mere viden for at kunne skabe de bedste forudsætninger for borgere og virksomheders netværksadgang, og netværkstekniske termer som oppetid, responstid og slicing bør forstås og implementeres i en større andel af offentlige strategier og politikker. Der er brug for flere uformelle møder mellem kommuner og netværksoperatører for at skabe større forståelse for fremtidens markedsmodeller og mulige partnerskaber og samarbejder om master og antennekapacitet.

Netværksoperatører og styrelser tog godt mod opfordringen om at invitere kommunerne ind i den videre udvikling. Det nye telefonforlig fra december 2021 stadfæster, at mobilnettet stadig skal være et privatiseret marked. Ved at forstå, hvad 5G kan her og nu og i fremtiden kan kommunerne på forskellig vis arbejde for at få den bedst mulige samfundsnytte ud at netværket. Det kan være gennem tiltag som at  planlægge for overkapacitet i fibernettet, invitere rejseholdet ind til en snak, eller at bruge tid og kræfter på at bidrage til at demonstrere fremtidens use-cases.

 

DAGENS PROGRAM OG PRÆSENTATIONER

13:00 Frokost og netværk.
13:30 Velkommen
v/ Peter Bjørn Larsen, Direktør/ejer, Smart City Insights 
13:40 Præsentation af Byernes 5G-manifest
v/ Karolina Huss, Seniorprojektleder, Gate 21
13:55 Kan kommunen købe responstid på SKI-aftaler i fremtiden?
v/ Anne Fiber, Bredbåndskonsulent, Slagelse Kommune
14:05 Hvor er vi i dag, og hvordan kan kommunerne bedst muligt drage nytte af 5G?
v/ Robert Lindgaard, Teamleder, Energistyrelsen
14:15 Hvordan arbejder Hi3G med 5G og ‘Broadband over the Air’?
v/ Kim Christensen, CTO, Hi3G
14:25 Inspiration fra udlandet
v/ Henrik Johanson, Direktør, AKiLAY
14:35 Paneldiskussion og ‘Byernes 5G-manifest’
Panel bestående af blandt andet Energistyrelsen v. Robert Lindgaard, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering v. Per Kolbech Nielsen, TDC v. Christian Kloch, 3 v. Kim Christensen og Ballerup Kommune v. Nanna Lehm Andersen Milthers
15:20 Opsamling, forslag til næste skridt og tak for i dag
15:30 Netværk

BAG PROJEKTET

 

 

Læs Byernes 5G-manifest

Se andre 5G-workshops og opsamlinger

Har du spørgsmål eller kommentarer, så tag fat i Senior projektleder

Karolina Huss

karolina.huss@gate21.dk