Masterclass: Ualmindelige indsigter med almindelige data – Energibesparelser i almene bygninger

Kan vi skabe ualmindelige indsigter med almindelige data?

Til masterclassen blev vi inspireret til bedre brug af energidata og virkemidler til fremme af energiforbedringer i den almene boligsektor. Vi blev klogere på, hvordan du kan identificere energibesparelser, fokusere dine indsatser og skabe reelle forbedringer for beboere.

I Danmark er de almene boliger hjem for omkring en million mennesker, med et samlet energiforbrug på omkring 6 mia. kr. årligt. Bygningerne består for stor del af etageboliger med store energibesparingspotentialer. Almene boliger har unikke behov, energibesparelser skal tage hensyn til ejer-lejerforhold, beboerdemokrati og særlig lovgivning. Beboere i en etageejendom bidrager og betaler både til et fælles energiforbrug, ligesom man har et individuelt forbrug af vand, varme og el i den enkelte lejlighed.

I løbet af masterclassen blev vi guidet igennem en række forskellige værktøjer, der gør brug af forskellige datakilder. Vi fik diskuteret, hvor relevante værktøjerne var og hvor nemme de ville være at implementere i deltagernes hjemmeorganisationer. Er de rette datakilder tilgængelige for at kunne begynde at bruge værktøjerne? Og er der velvilje blandt beboerne? Vi fik præsenteret værktøjer med fokus på benchmark mellem bygninger, nye metoder for energimærkedata og perfomancevurderinger af bygninger. Endvidere fik vi 5 anbefalinger fra Energispring til intelligent energistyring i almene boligafdelinger samt indblik i udviklingen Byggeskadefondens Almen Byggeportal og i Gate 21’s arbejde mod at kvalificere både kommuner og etageboligejere i fremtiden.

Kort opsummering af dagens diskussioner:

• Der er meget data allerede, og det kan betale sig at anvende og analysere på eksisterende data på nye måder, før man går i gang med at bruge en masse ressourcer på at opsætte nye dataloggere og lignende. Eksempelvis kan energimærkedata bruges til en første sortering af, hvor der er potentialer for energiforbedringer.
• Der er gang i udviklingen af forskellige værktøjer i forhold til at kunne benchmarke bygninger på tværs, og det er vigtigt med en fælles indgang/ platform, hvor det kan tilgås.
• Det er meget givtigt og efterspurgt med netværk/ vidensdelingsplatforme – herunder et regionalt energispring.
• Der er et kæmpe behov ift. til at finde nye veje at involvere beboerne og arbejde med beboeradfærd for at nå i mål med energibesparelser i den almene sektor.
• Der kan være behov for en fælles måde at arbejde med styringsmøderne herunder at de bliver løftet til en mere strategisk drøftelse mellem kommuner og boligselskaber.

Baggrunden for masterclassen
Masterclassen er udviklet som en del af projektet Databaseret energistyring i offentlige bygninger og støttet af Intereg-ØKS.

08:45 Kaffe og morgenbrød
09:00 Velkomst og program for dagen
v/ Karolina Huss, Seniorprojektleder, Gate 21
09:10 Nye partnerskaber og finansieringsformer til fremtidens etageboligaktører
v/ Tommy Olesen, Senior projektleder, Gate 21
Hvad sker der omkring fremtidens finansieringsformer for energirenoveringer, og hvad kan DK 2020 planerne byde på i forhold til relationen mellem kommune og almene boliger/etageboliger.
09:20 Energispring – Fem anbefalinger om intelligent energistyring i almene boligafdelinger i København
v/ Mariann Anderson, Specialkonsulent, Københavns Kommune
Hør om erfaringer fra et pilotprojekt i boligafdelinger i København, hvor man har arbejdet med videndeling, intelligent energistyring, driftsrådgivning og benchmark.
09:30

LÆRINGSSESSIONER OG VÆRKTØJSDATING
I denne session vil du blive coachet gennem tre værktøjer af forskellig karakter og ved brug af forskellige datakilder. Ulrik Eggert Knuth-Winterfeldt fra Boligselskabet Sjælland har selv prøvet værktøjerne og er med som “kritisk ven” omkring gevinsterne og udfordringerne.

1) Genbrug er godt – også når det kommer til energimærkedata
v/ Ulrik Eggert Knuth-Winterfeldt, Teamleder, Boligselskabet Sjælland
Lær hvordan du kan (gen)bruge dine energidata ved f.eks. at sammenholde dit faktiske energiforbrug med energimærkedataenes teoretiske energibehov. 
 

2) Benchmark af energiforbrug rettet mod etageboliger
v/ Christian Holm Christiansen, Seniorkonsulent, Energieffektivisering og Ventilation, Teknologisk Institut
Få et kig ind i 175 etageboligers forsyningsdata med nyt benchmarkingværktøj. Bygningers energiforbrug er afhængigt af konstruktion, teknologi og drift, hvilket gør at sammenligning mellem bygningerne kan være svært uden de rigtige filtre.

3) Optimeringspotentialer gennem performancevurderinger
v/ Christian Anker Hviid, Associate Professor, DTU
Kan rørene i Rørmosen optimeres? DTU arbejder med et performanceværktøj, der screener for optimeringspotentialer i boligmassen.

10:45 Netværkspause
11:00 Digital fællesviden om byggeri – udvikling af AlmenByggeportalen
v. Morten Søegaard-Larsen, Driftsdirektør, Byggeskadefonden
Byggeskadefonden er ved at skabe en samlet portal på samtlige almene byggesager med BIM-data på plads allerede fra start. Portalen vil også kunne bruges til at benchmarke energiforbrug og skabe basis for øget viden om bygningen i driftfasen.
11:20 Ualmindelige indsigter med kunstig intelligens
v/ Malte Frederiksen, Stifter og kommerciel direktør, Ento Labs og Jakob Nørby, Projektleder, Ento Labs

Hør hvordan kunstig intelligens kan finde og dokumentere energiforbedringer i bygninger. Det vil blive demonstreret, hvordan man som bygningsejer med få klik kan gøre brug af data, man allerede har. 
12:00 Tak for i dag og frokost

 

KONTAKT

Projektleder
Lone Kelstrup

lone.kelstrup@gate21.dk

Om projektet Databaseret Energistyring i offentlige og almene bygninger

For at spare energi og CO2 arbejder mange kommuner og almene boligselskaber med at bruge data til at skabe overblik og styre forbruget. Men der er store potentialer i at anvende data bedre til at skabe yderligere besparelser. I projektet Databaseret Energistyring i offentlige og almene bygninger er 17 partnere, herunder en række danske og svenske kommuner og et boligselskab gået sammen for at undersøge, hvordan man kan skabe mere værdi af brugen af data i energibesparelser.  Projektet vil bane vejen for anvendelse af data i energistyring og -ledelse for at fremme energibesparelser, arealanvendelse og indeklima i kommunale bygninger og almennyttige boligselskaber.

Læs mere om projektet her