Opsamling: Fremtidens 5G i praksis – Sådan bruges netværket i din kommune

Projektet Klar-Parat til 5G afholdte d. 27. oktober en workshop om fremtidens 5G i praksis.

På workshoppen lærte vi mere om, hvordan droner, robotter og Virtual Reality (VR) kan indgå i den kommunale hverdag. Vi fik også talt om, hvorfor vi ikke udelukkende fortsat kan bruge 4G eller andre lignende netværk, og hvilken specifik udvikling i det trådløse net, fremtidens teknologier har brug for.  Derudover kom vi frem til nogle pointer, vi vil gå mere i dybden med til den 3. workshop i rækken d. 17. november. Hvordan bør man fx som kommune sikre sig i fremtiden, så førerrobotter til den blinde, eller droner som fragter blodprøver, har tilstrækkeligt stabilt net? Og er det netværksoperatørerne, kommunen eller en helt tredje aktørs ansvar at den digitale vejbane er i orden?

 

TRE USE CASES

Til workshoppen præsenterede Holo Air, Khora og Teknologisk Institut tre use cases, som gav os et kig ind i en kommunal hverdag i 2029. Vi blev klogere på droner, virtual reality og robotteknologi. Nedenfor får du tre eksempler på, hvorfor disse teknologier har brug for højere kapacitet i nettet:

Droner: Transport af blodprøver mellem Ærø og Svendborg

Holo Air er lige nu i gang med at teste, hvordan man ved hjælp af droner kan flytte blodprøver mellem Ærø og Svendborg. Man forventer at kunne flytte de første prøver allerede i år, og man regner med, at droner som kan fragte blodprøver og medicinsk udstyr, kommer til at kunne spare sundhedsvæsnet for mange penge i fremtiden. Projektet er et af de mest avancerede droneoperationer i Europa til dato, blandt andet fordi dronen skal kunne interagere med redningsfartøjer i luftrummet.

5G-netværket er afgørende, hvis man skal kunne navigere sikkert i luftrummet uden at medføre en luftfartsrisiko. Der skal nemlig være garanti for en stabil forbindelse, og der må ikke må være forsinkelser på data mellem kommandoenhed nede på jorden og den selvkørende drone. Den digitale 5G-infrastruktur har stor betydning, hvis der i fremtiden skal kunne løses opgaver, som kræver ’Beyond visual line of sight’-teknologi (BVLOS), hvilket betyder, at man kan sende en drone afsted, uden at en droneoperatør styrer den fra landjorden. Det forventes, at kommunen skal kunne levere en vis kvalitet af 5G-netværket.

Virtual Reality-briller i undervisningen

Khora har i samarbejde med Helsingør Kommune udviklet en række virtual reality film, man har implementeret i undervisningen i kommunen. Virtual reality er en teknologi, hvor brugeren gennem et par særlige virtual reality briller og headset kan opleve en digital tredimensionel verden, som de kan bevæge sig rundt i og interagere i. VR-brillerne giver eleverne mulighed for at opleve undervisningsmaterialet på en måde, som ellers kan være svært at forklare på en tavle eller i en almindelig film. Khora har eksempelvis produceret en film om skolevægring og om det ydre rum.

5G kommer fremover til at få betydning for mulighederne i virtual reality. Wifi eller 4G fungerer fx fint, hvis man udelukkende skal afspille en film i en VR-briller. Skal der derimod være en form for interaktion, bliver det mere krævende for netværket, og så har man brug for 5G. 5G kan nemlig være med til at sikre en lav latency, hvilket er afgørende for funktionaliteten i blurred reality. Hvis der er for meget forsinkelse i AR- eller VR-brillen, kan kroppen nemlig mærke, at den flytter sig, mens bevægelsen bliver forsinket i brillen, og det kan resultere i en følelse af søsyge.

Robotteknologi: Blindspot – Robotter som assisterende førerhunde

Ved brug af robotter der kan bevæge sig på fire ben og fx gå på trapper og ujævnt terræn, har Teknologisk Institut undersøgt muligheder med at inspicere hegn og hjælpe blinde i trafikken. Robotterne går under fællesnavnet Spot og kommer fra USA. Blindspot projektet har Spot arbejdet på at udvikle assisterende førerhunde, der kan hjælpe blinde, når de skal færdes på nye steder. Robotten kortlægger ved hjælp af sensorer og termisk kamera det omkringliggende område, hvilket også gør, at den kan interagere med mennesker.

Når den blinde person står ved et vejkryds og på vej over vejen, kan robotten ikke tabe opkobling. 5G sikrer realtidstransport af data, hurtigere reaktionstid og en ubegrænset rækkevidde. Fordi sikkerheden afhænger af netværkets stabilietstabilitet, er 5G derfor helt essentielt for robotter, der som i eksemplet arbejder med mennesker og bevæger sig i trafikken.

 

INPUT FRA DELTAGERNE

 

Marianne Riise, 5G innovation manager, TDC NET & Ericsson 5G innovation hub

Hvordan kommer vi til at købe netværkstjenester som oppetid og svartid af operatørerne i fremtiden?

“I dag er alle mobilabonnementer ”best effort”, altså uden garantier. Med 5G kan mobiloperatørerne tilbyde tjenester hvor man købe sig til en garanteret forbindelse, for eksempel en garanteret hastighed, en garanteret svartid (såkaldt bounded latency), eller en garanteret stabilitet. Jeg tror det kommer til at gå mindst to år før vi ser de her tjenester. Det er både fordi det tekniske ikke er helt klart endnu, men det handler også om helt nye forretningsmodeller som skal på plads. Hvordan skal de her tjenester se ud, hvor skal TDC NET og Ericsson være i værdikæden, hvem er kunden, hvilke partnere skal vi have med? Det er noget af det, vi arbejder på nu.”

Sara Rosager Mortensen, projektleder, Assens Kommune

Hvordan ser du kommunens rolle fremover og samspil med branchen?

“Vi kan ikke undvære 5G, hvis vi vil have det optimale fremtidsscenarie. Som kommune er vi interesserede i at få en sammenhængende dækning, der er tidssvarende og stabil, både ift. droneaktivitet og mange andre ting. Herunder sikre at alle adgangsadresser opnår tidssvarende og stabil dækning. Vi ved jo, at vi har et teleforlig, der baserer sig på markedsvilkår, så det er branchens opgave at udrulle telenet i Danmark, men kommunen har også en rolle ift. at få ting til at ske f.eks. i forhold til landzone og byggetilladelser, samt tale borgernes sag. Derfor har vi brug for mere viden. Jeg er nysgerrig på, hvordan vi bedst kan koordinere og spille rigtigt ind som kommune i samarbejdet med branchen. Det er vigtigt, at vi internt i kommunen, har en god forankring i forhold til vision og målsætning for den digitale infrastruktur, såvel politisk som administrativt,-  således at der sikres bred vidensdeling og dermed opbakning i kommunen”.

 

DAGENS PROGRAM OG PRÆSENTATIONER

 

09:00-09:10 Velkommen og opsamling fra første webinar
v/ Karolina Huss, Senior projektleder, Gate 21 & Peter Bjørn Larsen, Smart City Insights
09:10-09:30 Hvordan arbejder kommunerne med 5G? – et eksempel fra Slagelse
v /Anne Fiber, bredbåndskonsulent og politiker
09:30-09:40 Introduktion til vores tekniske kommentator Marianne Riise (TDC/Ericsson 5G Innovation Hub) og de tre use-cases
09:40-10:10 Case 1: Holo Air – Fremtidens brug af droner i kommunen
v /Mathias Vinter, leder af Holo Air
I fremtiden bliver mobilitetsplanlægningen i din kommune tredimensionel. Luftrummet åbner sig nu som en mulig vejbane til bæredygtigt effektiv point-to-point logistik, monitorering af vejbaner og naturområder eller en hel tredje mulighed. Hvilken netværkskapacitet kræver en drone, og hvordan kan kommunen være med og skabe mulighed for fartøjer i det jordnære luftrum?
10:10-10:20  Kort pause
10:20-10:50 Case 2: Khora – ’Blurred Reality’ fremtidens teknologier i kommunerne
v /Jonathan Komang-Sønderbek, senior business developer, KhoraBlurred
Reality er et udtryk for fremtidens kombination af teknologier som Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT) og Virtual & Augmented Reality (VR/AR). Hør mere om hvordan teknologierne bliver anvendt i kommunerne i dag og bliv klogere på fremtiden. De interessante spørgsmål der vil blive berørt, er bl.a. hvordan kommer det til at påvirke vores samfund? Og hvordan kommer det til at påvirke måden vi arbejder på?
10:50-11:20 Case 3: Teknologisk Institut – Robotter som fremtidens hjælpere – muligheder og udfordringer
v /Birgitte Østergård Sørensen, forretningsleder, Robotcenteret, Teknologisk Institut
Robotter ses ofte som fremtidens hjælpere indenfor ældre- og sundhedspleje. Telemedicin kan i fremtiden aflaste hospitalerne og gøre det nemmere for borgerne og kommunerne at sikre en bedre service. Men selvom vi længe har talt om robotter, så er det meget begrænset med use-cases. Hvad er mulighederne, og hvad skal der til, før vi kan udnytte potentilet i robotter i f.eks. hjemmeplejen? Og hvilken rolle spiller 5G?
11:20-11:30 Afsluttende kommentarer og tak for i dag

 

BAG PROJEKTET

Læs Byernes 5G-manifest

Se andre 5G-workshops og opsamlinger

Har du spørgsmål eller kommentarer, så tag fat i Senior projektleder

Karolina Huss

karolina.huss@gate21.dk