Partnerskaber mellem kommuner er en af drivkræfterne i arbejdet mod en cirkulær omstilling, hvor vi genanvender materialer og affald. I projektet PARCK samarbejder en række kommuner om at udvikle og afprøve løsninger, der sætter skub i den cirkulære økonomi.

Kommunerne spiller en vigtig rolle i omstillingen til et ressourceeffektivt samfund, hvor flere materialer bliver genanvendt. Kommunerne har dagligt kontakt med borgere og virksomheder, indkøber materialer og håndterer enorme mængder affald – områder, som er centrale inden for cirkulær økonomi.

Derfor satte Gate 21 gang i projektet Partnerskab for Cirkulære Kommuner (PARCK), der samler kommuner, universiteter og affaldsselskaber for at arbejde målrettet på at gøre kommunerne mere cirkulære.

Projektet tester gennem fem caseforløb inden for temaerne direkte genbrug, byggeri, erhvervsudvikling, indkøb og tekstiler, innovative løsninger. I forløbet sparre partnerskabet med hinanden om metoder, viden og resultater.

Hvis landets kommuner virkelig skal indfri deres cirkulære potentiale kræver det et stærkt samarbejde. Både internt i kommunen og med virksomheder og borgere, så vi sammen får skabt de gode erfaringer, der kan bringe os videre.

 

Hør mere om projektet, og om hvordan kommuner kan arbejde med cirkulær økonomi i videoen her:

Varighed

August 2018 – januar 2021

Partnere

I projektet Partnerskab for Cirkulære Kommuner (PARCK) deltager Bornholms Regionskommune, Københavns Kommune, Albertslund Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune, BOFA, Vestforbrænding, Norfors og Region Hovedstaden.

RUC, CONCITO og Gate 21 driver projektet.

Finansiering

Projektet har et samlet budget på 7,42 millioner kroner og Region Hovedstaden finansierer projektet med 4,75 mio. kroner og projektets partnere medfinansierer cirka 2,67 millioner kroner.