Kommunerne spiller en afgørende rolle i omstillingen til et mere ressourceeffektivt samfund, hvor flere materialer bliver genbrugt eller genanvendt.
Dét var udgangspunktet for projektet Partnerskab for Cirkulære Kommuner.

Partnerskab for Cirkulære Kommuner

I 2017 gik en række kommuner og affaldsselskaber, Roskilde Universitet, Concito og Gate 21 sammen i et partnerskab støttet af Region Hovedstaden for at accelerere den cirkulære omstilling i kommunerne.

I Partnerskab for Cirkulære Kommuner har partnerne udviklet og gennemført seks pilotprojekter, der dækker forskellige områder som byggeri, genbrug, indkøb, tekstil og erhvervsaffald.

Pilotprojekterne har vist fordele og udfordringer ved en omstilling til cirkulær økonomi, og er et godt eksempel på, at den grønne omstilling skal løftes i flok. Samarbejdet mellem kommune, region, affaldsselskaber, virksomheder og vidensinstitutioner er afgørende for at få de konkrete indsatser ført ud i livet, og vi står nu med konkrete erfaringer, som kan bruges til at skalere cirkulære indsatser i flere kommuner og regioner.

På denne side kan du blive klogere på erfaringerne fra de seks pilot-projekter i Partnerskab for Cirkulære Kommuner.

 

I denne publikation har vi samlet erfaringerne fra projektet – læs den her eller download til senere brug. 

 

KONTAKT

Line Bech
line.bech@gate21.dk

FAKTA

Partnere

Partnerskab for Cirkulære Kommuner er støttet af Region Hovedstaden og drives af Gate 21 i samarbejde med RUC og Concito

Finansiering

Projektet har et samlet budget på 7,42 millioner kroner og Region Hovedstaden finansierer projektet med 4,75 millioner kroner og projektets partnere medfinansierer cirka 2,67 millioner kroner.

Varighed

Projektet løber fra august 2018 – 31. december 2021