Cirkulær indkøbspraksis for tekstiler i Københavns Kommune

Københavns Kommune vil fremme en cirkulær indkøbspraksis af de tekstiler, som københavnerne og kommunen køber. Det skal ske frem mod 2025, men hvad er den mulige vej til målet?

Den 28. februar 2019 inviterede Københavns Kommunes Enhed for Ressourcer og affald, interessenter og eksperter til at give input til udvikling af et Roadmap for indkøb og forbrug af cirkulære tekstiler. På dagen deltog 60 deltagere:

  • Designere, virksomheder, vaskerier og brancheforeninger,
  • Eksperter og organisationer inden for cirkulær økonomi og tekstiler
  • Udbudskonsulenter fra Københavns Kommune samt Region Hovedstaden og andre kommuner, som har interesse i et mere cirkulært tekstilindkøb

 

Workshoppen præsenterede

  • Københavns Kommunens visioner for cirkulær økonomi og indkøb af tekstiler.
  • Ny rapport om kommunens indkøb, forbrug og flow af tekstiler, udarbejdet af PlanMiljø.
  • Hollandske erfaringer om cirkulær arbejdsbeklædning – inspirationsoplæg fra hollandsk virksomhed

Præsentationerne gav viden og inspiration til en fælles drøftelse af muligheder og udfordringer ved indkøb, forbrug og genanvendelse af cirkulært tekstiler. Input fra dagen vil blive anvendt til den videre proces med at udvikle et Roadmap for københavnernes tekstilindkøb frem mod 2025.

Du kan finde præsentationerne her: 

Schjivens Corporate Fashion // Shirley Schijvens

Cirkulær indkøbspraksis i København // Tina Winberg og Maria Pagel Fray 

Københavns Kommunes tekstilforbrug // Steffen Trzepacz og Dave Watson, PlanMiljø 

Og workshop-materialerne her:

Udfordringer i forhold til design, brug og service og genbrug og genanvendelse. 

Faktakort om forskellige tekstiler, der indkøbes hos kommunen.

Download brochure om Partnerskab for Cirkulære Kommuner her

Om Partnerskab for Cirkulære Kommuner

Partnere

Partnerskab for Cirkulære Kommuner er støttet af Region Hovedstaden og drives af Gate 21 i samarbejde med RUC og Concito

Finansiering

Projektet har et samlet budget på 7,42 millioner kroner og Region Hovedstaden finansierer projektet med 4,75 millioner kroner og projektets partnere medfinansierer cirka 2,67 millioner kroner.

Varighed

Projektet løber fra august 2018 – januar 2021