DYK NED I PARTNERSKABETS SEKS CASES

BYG360° på Bornholm

I indsatsen har partnerne afprøvet muligheder for at binde værdikæden for byggematerialer sammen – fra nedrivning til genanvendelse – gennem et offentlig-privat samarbejde mellem affaldsselskab, kommunen, byggebranchen og borgere.

Partnere: Bornholms Regionskommune og BOFA

 

Indkøb og forbrug af cirkulære tekstiler i Region Hovedstaden og Københavns Kommune

Hvert år køber eller lejer Københavns Kommune og Region Hovedstaden store mængder tekstiler, eksempelvis til hospitaler og vej- og parkafdelinger. Sammen har de identificeret muligheder for at stille krav til cirkulær økonomi i deres indkøb.

Partnere: Københavns Kommune og Region Hovedstaden

 

Nye veje til direkte genbrug i Albertslund

Tre lokale indsatser skal sikre at en større del af de genbrugelige materialer, der afleveres på lokale miljøstationer og på genbrugsstationen, bliver kanaliseret videre til andre borgere, institutioner eller virksomheder, der kan give materialerne ny værdi.

Partner: Albertslund Kommune

 

Stort genbrug i Hørsholm

Hørsholm Kommune og Norfors har udviklet et koncept for indsamling og afsætning af effekter til direkte genbrug – indsamlet via kommunale storskraldsordninger. Indsatsen har givet partnerne viden om, hvilke effekter der kan indsamles indsamles, de juridiske rammer for afsætning af effekterne og forskellige samarbejdsmodeller i forhold til afsætningen.

Partnere: Hørsholm Kommune og Norfors

Øget genanvendelse af erhvervsaffald – i offentlig-privat samarbejde

Partnerne har udviklet en værktøjskasse til kommuner, der skal gøre det nemmere at hjælpe små og mellemstore virksomheder med at øge affaldssorteringen. Blandt andet et digitalt tilsynsværktøj og en ramme for, hvordan virksomhederne kan stille krav til affaldsindsamlerne.

Partnere: Rudersdal Kommune, Bornholms Regionskommune og BOFA

Cirkulær værdikæde for tekstiler i Rødovre 

Tekstiler er et af de områder, hvor den miljømæssige påvirkning er stor hele vejen gennem værdikæden. Samtidig er det et område, som har fået øget bevågenhed de seneste år på grund af et stort cirkulært potentiale. Denne case fokuserer på etablering af en mere cirkulær værdikæde for tekstiler ved upcycling af husstandsindsamlede tekstiler, hvor der identificeres nye afsætningsmuligheder for genanvendte tekstiler.

Partnere: Rødovre Kommune, Vestforbrænding og RUC

Har du spørgsmål?

Projektleder
Anne-Sofie Hattesen

aqs@gate21.dk
+45 2986 8536

 

Programleder
Line Bech

line.bech@gate21.dk
+45 5365 7003