SEKS CASES I PARTNERSKABET

 

Projektets partnere dykker ned i centrale områder som øget ressourceeffektivitet, direkte genbrug, cirkulære indkøb og byggeri og øget genanvendelse af erhvervsaffald. Det sker i seks sideløbende cases.

 

BYG360° på Bornholm

Produktionen af byggematerialer påvirker i høj grad miljøet. Derfor er der stort fokus på at genanvende materialerne.
Bornholm skal være test-ø for en cirkulær værdikæde for byggematerialer.
I indsatsen afprøver partnerne muligheder for at binde værdikæden sammen – fra nedrivning til genanvendelse – gennem et offentlig-privat samarbejde mellem affaldsselskab, kommunen, byggebranchen og borgere.

Partnere: Bornholms Regionskommune og BOFA

Du kan læse mere om casen her.

 

Indkøb og forbrug af cirkulære tekstiler i Region Hovedstaden og Københavns Kommune

Den offentlige efterspørgsel kan være med til at fremme den cirkulære økonomi gennem øget efterspørgsel af nye cirkulære løsninger og en generel efterspørgsel af produkter, der bidrager til mere genbrug eller genanvendelse.

Denne case fokuserer på etablering af en mere cirkulær værdikæde for tekstiler, hvor der identificeres muligheder for at stille mere cirkulære krav i indkøbet.

Partnere: Københavns Kommune og Region Hovedstaden

Du kan læse mere om casen her.

 

Nye veje til direkte genbrug i Albertslund

Formålet med casen er at sikre at en større del af genbrugelige materialer, der afleveres på lokale miljøstationer og på genbrugsstationen, bliver kanaliseret videre til andre borgere, institutioner eller virksomheder, der kan give materialerne ny værdi. Der gennemføres tre lokale delindsatser: 1) Byt et bræt 2) Afsætning af storskrald med videre til upcyclingsvirksomheder 3) Læringsrum for upcycling

Indsatsen skal bidrage til en mere cirkulær økonomi i kommunen.

Partner: Albertslund Kommune

Du kan læse mere om casen her.

 

Stort genbrug i Hørsholm

Der bliver i denne case udviklet et koncept for indsamling og afsætning af effekter til direkte genbrug – indsamlet via kommunale storskraldsordninger.
Indsatsen skal sikre viden om, hvilke effekter der indsamles via ordningen, afsøge de juridiske rammer for afsætning af effekterne og afprøve forskellige samarbejdsmodeller i forhold til afsætningen.
Det er afgørende at konceptet skal kunne anvendes i andre kommuner.

Partnere: Hørsholm Kommune og Norfors

Du kan læse mere om casen her.

 

Øget genanvendelsaf erhvervsaffald – i offentlig-privat samarbejde

I denne case bliver der udviklet en værktøjskasse til kommuner, der skal gøre det nemmere at hjælpe små og mellemstore virksomheder med at øge affaldssorteringen. Et af værktøjerne vil være en app, der både skal lette håndteringen og dokumentere indsatsen. Der bliver også udviklet et koncept for hvordan virksomhederne kan stille krav til indsamlerne om for eksempel afsætning og genanvendelsesprocent.

Partnere: Rudersdal Kommune, Bornholms Regionskommune og BOFA

Du kan læse mere om casen her.

 

Cirkulær værdikæde for tekstiler i Rødovre 

Tekstiler er et af de områder, hvor den miljømæssige påvirkning er stor hele vejen gennem værdikæden. Samtidig er det et område, som har fået øget bevågenhed de seneste år på grund af et stort cirkulært potentiale. Denne case fokuserer på etablering af en mere cirkulær værdikæde for tekstiler ved upcycling af husstandsindsamlede tekstiler, hvor der identificeres nye afsætningsmuligheder for genanvendte tekstiler.

Partnere: Rødovre Kommune, Vestforbrænding og RUC

Du kan læse mere om casen her.

Download brochure om Partnerskab for Cirkulære Kommuner her

Om Partnerskab for Cirkulære Kommuner

Partnere

Partnerskab for Cirkulære Kommuner er støttet af Region Hovedstaden og drives af Gate 21 i samarbejde med RUC og Concito

Finansiering

Projektet har et samlet budget på 7,42 millioner kroner og Region Hovedstaden finansierer projektet med 4,75 millioner kroner og projektets partnere medfinansierer cirka 2,67 millioner kroner.

Varighed

Projektet løber fra august 2018 – januar 2021