RØDOVRE KOMMUNE HAR INDSAMLET BORGERNES TEKSTILER SIDEN 2020

Rødovre Kommune og Vestforbrænding har indsamlet tekstilaffald fra borgerne og analyseret afsætningsmuligheder til genanvendelse som en del af Partnerskab for Cirkulære Kommuner.

Ligesom i mange andre kommuner bliver tekstilaffald i Rødovre Kommune dels indsamlet af private organisationer i tøjcontainere, dels af kommunen på genbrugspladsen. Gennem de ordninger bliver det mindst slidte tekstil indsamlet og i en vis udstrækning genbrugt. Det resterende tekstilaffald fra husstandene ender som regel i husholdningsaffaldet, da borgerne vurderer, det er for slidt til at blive genbrugt. Selvom fibrene muligvis kunne genanvendes til produktion af eksempelvis møbler, isolering eller klude, blev tekstilet sendt til forbrændingen.

For at øge genanvendelsen af tekstilaffald testede Rødovre Kommune og Vestforbrænding indsamling af tekstil som en separat affaldsfraktion hos borgerne.

 

INDSAMLINGSFORSØG GAV OVERBLIK OVER TEKSTILAFFALD

Indsamlingsforsøget bestod af to ordninger. I den ene fik 530 husstande i et afgrænset område mulighed for at stille tekstilaffald til afhentning i klare sække sammen med øvrigt storskrald. I den anden ordning blev der stillet 8 containere i udvalgte affaldsgårde, som hører til 356 etageboliger og 552 rækkehuse. Der blev også stillet en tøjcontainer ved en skole. I en folder til beboerne blev det forklaret, at de kunne aflevere tøj og sko til genbrug (nyere tøj og sko, som kan bruges igen) og genanvendelse (kasseret, slidt tøj og sko).

Rødovre Kommune og Vestforbrænding kortlagde mængden, sammensætningen og kvaliteten af tekstilaffaldet og analyserede logistikken og kommunikationen forbundet med indsamlingen hos borgerne. Kommunen interviewede også beboere og skraldemænd på indsamlingsruten.

Der blev indsamlet færre tekstiler end Rødovre Kommune og Vestforbrænding havde forestillet sig. Dette kan skyldes, at det tager tid for borgerne at vænne sig til ordningen. Interviewene pegede desuden på, at nogle borgere ikke havde forstået, at kommunen ikke kun indsamlede tøj til genbrug, men også kasseret, slidt og hullet tøj til genanvendelse.

Kommunens analyser af tekstilerne indikerede, at cirka en tredjedel af dem kunne genbruges, mens cirka halvdelen kunne genanvendes. Resten skulle til forbrænding.

 

FORSØGSORDNING ER GJORT PERMANENT

Efter forsøget vedtog kommunalbestyrelsen i Rødovre Kommune en permanent ordning for indsamling af tekstiler hos alle private husstande i kommunen. Vestforbrænding står for at afsætte de indsamlede tekstiler. Der er fokus på at opnå en så høj genanvendelsesprocent som muligt. Vestforbrænding følger nøje med i markedet for afsætning af tekstiler. Aktuelt er mulighederne for at få genanvendt tekstil dog meget begrænsede. Der findes endnu ikke en løsning til at genanvende blandede, brugte tekstiler til produktion af nye tekstiler i en effektiv og skalérbar målestok.

Da der er begrænsede muligheder for at genanvende tekstilaffaldet, har Rødovre Kommune i kommunikationen med borgerne lagt mere vægt på direkte genbrug end på genanvendelse.

 

POSER SOM KOMMUNIKATIONSVÆRKTØJ

Borgerne lægger deres tøj og sko i poser, som er produceret til formålet og bliver uddelt gratis. Poserne har en kvalitet som gør, at de ikke går itu så let, så tøjet falder ud og bliver beskidt eller går i stykker og sko forsvinder fra hinanden. Der er et piktogram og kommunens logo på, så det er nemt for skraldemændene at identificere indholdet. Samtidig fungerer poserne som et kommunikationsmiddel, der minder borgerne om, at de kan sortere tøj og sko fra til genbrug.

Siden Rødovre Kommune testede indsamling af tekstiler i mindre skala og derefter besluttede at udrulle indsamlingen i hele kommunen, har markedet for afsætningen af tekstiler til genanvendelse ændret sig. I 2022 bliver kommunal indsamling af tekstiler fra husstande obligatorisk som led i regeringens handlingsplan for cirkulær økonomi, så der er behov for meget videndeling om indsamling, sortering og afsætning.

VIL DU VIDE MERE?

Line Bech
line.bech@gate21.dk
Gate 21