TRE NYE TILTAG PÅ GENBRUGSPLADSEN I ALBERTSLUND ØGER GENBRUG 

 

Albertslund Kommune har i Partnerskab for Cirkulære Kommuner arbejdet med at skabe mere direkte genbrug. Gennem tre nye tiltag har kommunen givet borgere, institutioner, foreninger og virksomheder flere muligheder for at få fat i forskellige typer materialer, som de kan genbruge og reparere. Kommunen ønskede også at bidrage med materialer til socialøkonomiske virksomheder og dermed facilitere jobskabelse i Albertslund.

 

1. BORGERNE BYTTER BYGGEMATERIALER

I byttehuset Drivhuset på Albertslund Genbrugsstation har borgerne længe kunnet bytte sig til genbrugelige ting til deres husstand. Der er alt fra glas, service, potter og pander til legetøj og lamper. Der er dog ikke plads til større genstande som cykler, møbler og byggematerialer, så disse blev sendt til genanvendelse eller forbrænding.

Kommunen oprettede derfor Byt et Bræt, som er et mindre lager på genbrugspladsen, hvor borgere og virksomheder kan aflevere og tage byggematerialer. For at gøre opmærksom på det nye tiltag, har kommunen informeret brugerne af genbrugspladsen gennem sociale medier og en folder, som også er delt ud til lokale virksomheder i forbindelse med miljøtilsyn.

Initiativet blev modtaget godt af borgerne, mens virksomhederne viste sig mindre interesserede. Stikprøver viste, at der i gennemsnit var 170 borgere, som lagde vejen forbi Byt et Bræt om ugen og afleverede eller hentede materialer. I samarbejde med konsulenthuset Naboskab interviewede Albertslund Kommune en række håndværkervirksomheder, hvoraf cirka ¼ havde anvendt Byt et Bræt. De større virksomheder foretrækker at beholde overskudsmaterialer til senere brug, levere det direkte tilbage til leverandører eller få afhentet byggeaffald. Flere af de mindre virksomheder ville umiddelbart have foretrukket, at genbrugscontaineren var placeret lige opad containeren til genanvendelse.

 

2. CYKLER OG URTEPOTTER GENBRUGES

En del af de effekter, der smides til storskrald, kan repareres og få nyt liv. I samarbejde med det lokale miljøcenter, Albertslund Verdensmål Center, og Naboskab, kortlagde og kontaktede Albertslund Kommune lokale foreninger og institutioner, som kunne være interesseret i at modtage materialer og genstande fra genbrugspladsen. Sammen med erhvervskonsulenter afklarede kommunen, hvilke typer virksomheder kommunen lovligt kan støtte med materialer.

Da der bliver indleveret mange cykler på genbrugspladsen, besluttede Albertslund Kommune at sørge for reparation af cykler til videresalg. På genbrugspladsen videreformidler kommunen brugbare cykler, som ellers ville være endt i metalaffald. I en periode var der også et forsøg med et frivilligt drevet cykelværksted, hvor borgere kunne få vejledning om vedligehold og reparation.

I Drivhuset er der ofte urtepotteskjulere og andre beholdere til planter til overs, og Albertslund Kommune indgik derfor en forsøgsaftale med den socialøkonomiske virksomhed VOKS om, at de kunne modtage genstandene. VOKS er en plantebutik med fokus på bæredygtighed og at give arbejdsløse en ny start på arbejdsmarkedet. Forsøgsaftalen bidrager dermed både til lokal jobskabelse og øget genbrug.

 

3. BØRN OG UNGE LÆRER AT GENBRUGE

Det tredje tiltag var at lære børn og unge om miljø, genbrug og upcycling, og Albertslund Kommune har etableret et læringsrum på genbrugspladsen. En brugt skurvogn danner rammen om læringsrummet og fungerer også som værksted for medarbejderne på genbrugspladsen. I en skibscontainer er der et lager med materialer til læringsrummet. Læringsrummet er udviklet i samarbejde med kommunale institutioner og er i første omgang blevet testet af en kommunal klub og en børnehave med henblik på at optimere koncept og indretning.

Albertslund Kommune har sammen med eksterne samarbejdspartnere udarbejdet to hæfter med læringsforløb til mellemtrin og udskoling på kommunens skoler. Læringsforløbene indeholder en fortælling om ressourcer, og hvordan man kan finde kreative veje til at reducere verdens ressourceforbrug. Læringsrummet, læringshæfterne og ti plakater med praktiske, kreative upcyclingsprojekter skal samlet inspirere til genbrugsprojekter for de to klassetrin.

 

GENBRUG KRÆVER EKSTRA ARBEJDSKRAFT

Gennem de tre tiltag har Albertslund Kommune høstet en række erfaringer om at skabe mere direkte genbrug hos borgere og virksomheder. Borgerne og institutioner har udtrykt glæde over mulighederne for genbrug på pladsen. Efter en reportage i TV2 Lorry kom der borgere fra hele københavnsområdet for at aflevere ting til genbrug.Det har ikke været muligt at sætte tal på mængderne, der er blevet genbrugt direkte i de tiltag Albertslund Kommune har arbejdet med. Erfaringer fra lignende projekter viser, at der er et potentiale, for eksempel fik 1.800 tons materialer i 2019 nyt liv i AffaldPlus’ genbrugsbyggemarked i Næstved, PlusByg.

Tiltagene kræver nye processer og rutiner for medarbejderne på genbrugspladsen. For at sikre at genbrugsordningerne ikke nedprioriteres i travle perioder, anbefaler Albertslund Kommune andre kommuner, der vil indføre lignende tiltag, at afsætte ressourcer til en medarbejder med direkte genbrug som sit primære ansvarsområde.

 

VÆLG MÅLGRUPPER MED OMHU

Det er vigtigt at vælge målgrupper for tiltagene med omhu. Hvis håndværkervirksomheder skal bidrage til direkte genbrug, skal ordningen være den nemmeste løsning for dem. Ellers vælger de at aflevere deres affald på traditionel vis i de respektive containere. En socialøkonomisk virksomhed som VOKS kan være villig til at bidrage til det fælles mål om at sikre mere direkte genbrug, fordi de indtænker bæredygtighed i deres forretningsgrundlag. Der er også et stort potentiale i at inddrage skoler og SFO’er, da de gerne vil koble deres undervisning i fag som biologi, fysik og sløjd sammen med at lære deres elever om en mere bæredygtig livsstil.

SKOLEMATERIALER

Her kan du hente hæfter med læringsforløb til mellemtrin og udskoling på kommunens skoler. Læringsforløbene indeholder en fortælling om ressourcer, og hvordan man kan finde kreative veje til at reducere verdens ressourceforbrug.

Download læringsmateriale til mellemtrinnet

Download læringsmateriale til udskolingen

VIL DU VIDE MERE?

Anne-Sofie Hattesen
aqs@gate21.dk
Gate 21