ØGET GENANVENDELSE AF ERHVERVSAFFALD

– gennem offentlig privat samarbejde

Rudersdal Kommune, Bornholms Regionskommune og BOFA (Bornholms Affaldsbehandling) har alle en stor interesse i at få det lokale erhvervsliv til at tænke og agere mere grønt. De tre aktører har sammen med affaldsvirksomheden Rezycl udviklet konkrete redskaber, der skal gøre det nemmere for kommunerne at hjælpe virksomheder med at øge sortering og genanvendelsen af erhvervsaffald. Redskaberne skal også hjælpe kommunerne med at tage hul på en dialog om grøn omstilling med virksomhederne.

TILSYN KAN GØRE SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER MERE CIRKULÆRE

For mange små og mellemstore virksomheder handler dagligdagen om drift af forretningen. Manglende miljøkompetencer og interne ressourcer udfordrer virksomhederne i forhold til korrekt sortering og genanvendelse af affald.

Kommunerne kan gennem deres miljøtilsyn og affaldstilsyn hjælpe SMV’er med at sortere deres affald bedre og understøtte deres indsats med at få overblik over deres affaldsstrømme og sikre en reel genanvendelse af affaldet. Vejledningen af virksomheder kan kommunen bruge som afsæt til også at tale om affaldsforebyggelse og potentialerne for cirkulær forretningsudvikling.

For at klæde tilsynsmedarbejderne i kommunerne på til at varetage denne rolle, har partnerne i projektet udviklet en værktøjskasse.

 

VÆRKTØJSKASSE TIL TILSYN OG KAMPAGNER

De konkrete værktøjer er blevet udviklet gennem forskellige aktiviteter med deltagelse fra små og mellemstore virksomheder i de to kommuner og forskellige affaldsindsamlere og -transportører. Partnerne har holdt workshops for at udvikle værktøjerne og har derefter testet og evalueret dem med virksomheder og affaldsindsamlere.

Andre kommuner kan bruge værktøjerne i deres daglige drift, både i forhold til affaldstilsyn og i forbindelse med miljøtilsyn, herunder for eksempel de årlige tilsynskampagner.

4 VÆRKTØJER TIL ET GODT AFFALDSTILSYN

Affaldskortlægning: Et udvidet tilsynsskema, hvor der indgår ekstra elementer som CO2-effekt, økonomisk konsekvens og påvirkning af genanvendelsesprocenten. Med data for fx pris for tømning, beholder-kapacitet, grænseværdier kan virksom-hedens affaldstyper og -mængder og nuværende sorteringspraksis kortlægges og vise nye potentialer.

Kontakt projektleder Anne-Sofie Hattesen på aqs@gate21.dk for at få tilsendt excel-værktøjet. Vejledningen til brug finder du her. 

Digitalisering af tilsynsarbejdet: En digital version af kortlægnings-værktøjet i form af en webløsning skal gøre det nemt at anvende tablet eller telefon på tilsynet. Med webløsningen kan man gemme fotos undervejs i tilsynet og få mulighed for at give umiddelbar feedback til virksomheder. Du kan som kommune gratis prøve webløsningen, der er udviklet af virksomheden Rezycl, frem til og med oktober 2021.

Besøg Rezycl’s hjemmeside og få adgang til værktøjet der. 

Standardvilkår til affaldskontrakt: Der er udviklet standardvilkår til kontrakt mellem virksomheden og indsamler. Standardvilkårene har til formål at øge virksomhedens fokus på at sortere korrekt, opnå viden om hvad der sker med affaldet samt give affaldsindsamleren et incitament til i højere grad at dokumentere, hvad der sker med affaldet. Find standardvilkår her. 

Drejebog med vejledning: En samlet vejledning til det gode affaldstilsyn med oversigt over værktøjer til tilsynsmedarbejdere. Hent drejebogen her.

WEBINAR

Den 23. marts 2021 fik interesserede indblik i fire kommuners arbejde med erhvervssamarbejde og en række værktøjer, der kan hjælpe de kommunale tilsynsmedarbejdere med at guide virksomheder i den cirkulære retning.

Download guide til SMV’er her