ROADMAP VISER VEJEN MOD CIRKULÆRE TEKSTILINDKØB I REGION HOVEDSTADEN OG KØBENHAVNS KOMMUNE

I det offentlige er der allerede mange erfaringer med grønne indkøb. Ved cirkulære indkøb er der et særligt fokus på, at man kan beholde ressourcerne i kredsløbet så lang tid som muligt gennem designkrav om lang levetid, muligheder for reparation, genbrug og genanvendelse.

Københavns Kommune og Region Hovedstaden har sammen identificeret muligheder for at stille krav til cirkulær økonomi i deres indkøb. Hvert år køber eller lejer Københavns Kommune og Region Hovedstaden tekstiler, eksempelvis til hospitaler, børnehaver og til vej- og parkafdelinger. En kortlægning af tekstilforbruget i Københavns Kommune med fokus på type, mængde og eksisterende kontraktforhold, viste, at kommunen samlet køber eller lejer cirka 90 tons tekstil om året.

Hvert år sendes flere tons af det indkøbte tekstil til forbrænding som affald, og dermed går potentielt værdifulde ressourcer tabt. Københavns Kommune og Region Hovedstaden vurderer, at de samlet set sender det, der svarer til en t-shirt til forbrænding hvert minut. Med deres store indkøbsvolumen ønsker Københavns Kommune og Region Hovedstaden at være med til at præge og motivere markedet i en cirkulær retning, hvor flere ressourcer i tekstilaffaldet recirkuleres.

 

ROADMAP OG TÆT DIALOG MED MARKEDET

Partnerne har udviklet et roadmap for cirkulære indkøb, som kortlægger vejen til mere cirkulære indkøb af tekstiler. I roadmappet er der en række indsatser, som Københavns Kommune og Region Hovedstaden kan arbejde videre med. Kommunen og regionen har også lavet et forslag til en vision, mission og et reduktionsmål.

Partnerne har været i tæt dialog med tekstilindustriens forskellige aktører som en del af indsatsen. De har afholdt både en større åben workshop om modenhedsvurdering og idégenerering, én-til-én-dialoger med leverandører samt afsøgt leverandører og teknologier i EU. Derudover har de afholdt en national challenge, i samarbejde med Erhvervsstyrelsen, hvor kommunen og regionen fik 23 innovative bud på, hvad de kan gøre med de store mængder tekstilaffald.

Som en del af roadmappet har Københavns Kommune og Region Hovedstaden også foreslået cirkulære krav og kriterier, de kan stille til markedet fremover, når de skal købe tekstiler. Der er både forslag til krav i kriterier i forhold til tekstiler, der bliver købt og tekstiler, der bliver lejet, ligesom klimaeffekterne ved de forskellige indsatser er blevet vurderet.

 

 

UMODENT MARKED BREMSER OMSTILLINGEN

Da cirkulære indkøb af tekstiler er et relativt nyt område, er markedet for cirkulære tekstiler endnu umodent, og det har været en udfordring for Københavns Kommune og Region Hovedstaden. Der er brug for en stærk efterspørgsel fra indkøbernes side, hvis producenter og leverandører skal investere i en mere cirkulær tekstilproduktion.

Der mangler tekniske løsninger og volumen i de mængder, der indsamles til genanvendelse. En cirkulær omstilling kræver forandringer i flere led af værdikæden. I en industri, som stadig overvejende arbejder efter en lineær tankegang, er det vanskeligt at identificere, hvor man skal starte. Partnerne har derfor konstant været åbne over for nye idéer, i stedet for at vælge en konkret løsning for indkøb, valgte kommunen og regionen at se på flere indsatser, som kunne hjælpe dem frem mod mere cirkulære indkøb af tekstiler.

For Københavns Kommune er det vigtigt at indtænke markedet i denne forandringsproces. Derfor anvendes roadmappets bud på cirkulære krav og kriterier som udgangspunkt for en markedsdialog med kommunens leverandører af tekstiler. Først og fremmest er det dog vigtigt, at kommunen kigger indad og kortlægger forbruget af eksisterende tekstiler for at fremme den cirkulære forandring ved at forlænge levetiden af tekstilprodukterne og indsamle aflagt tekstil til genanvendelse.

I Region Hovedstaden er grønne indkøb politisk blevet prioriteret meget de seneste år, og på tekstilområdet er der en arbejdsmålsætning om at nedbringe klimabelastningen fra forbrug af tekstiler med 50 procent i 2030. Derfor skal de tekstilfibre, som regionen vælger at satse på, både være mindre miljøbelastende at producere, mindre energikrævende at vaske og være stærkere, så levetiden forbedres. Udfordringen er at finde tekstiler, der lever op til hospitalernes krav til komfort og hygiejne samtidig med, at de både bruger lidt energi i vask, har lang levetid og kan genanvendes til nye tekstiler.

Download roadmappet her

Download rapporten her

Download the report “Climate benefits from green purchases of textiles” in English here. 

VIL DU VIDE MERE? 

Line Bech
Gate 21

 

SE WEBINAR: Cirkulære tekstilstrømme i kommuner og regioner

Få indblik i to gode cases om cirkulære udbud og indkøb af tekstiler, og et smugkig i konkrete handlingsforslag, der er udarbejdet af Advisory Boardet for Cirkulære Kommuner og Regioner.