SORTERING AF STORSKRALD FØRER TIL MERE GENBRUG I HØRSHOLM

Som i mange andre kommuner har Hørsholm Kommune en storskraldsordning, hvor hovedparten af det indsamlede storskrald bliver afleveret til forbrænding. For at forhindre afbrænding af potentielt genbrugelige genstande, har affaldsselskabet Norfors udviklet konceptet Stort Genbrug. Konceptet omfatter blandt andet øget sortering af genanvendelige materialer og genbrugelige effekter, hvor genbrugspladserne er en væsentlig aktør. Hørsholm Kommune besluttede at udrulle denne ordning for at afprøve og finjustere konceptet. Med ordningen ville kommunen også undersøge, om frivillige organisationer kunne stå for videresalg af de indsamlede, genbrugelige effekter til fordel for velgørende formål.

 

BORGERE OG FRIVILLIGE ORGANISATIONER PÅ BANEN

Første led i mere sortering af storskrald foregår hos borgerne. For at Hørsholm Kommune og Norfors kan få et overblik over mængder og typer af storskrald, bliver borgerne i en selvbetjeningsløsning opfordret til at specificere, hvilke genstande de afleverer til storskrald. Kommunen har kommunikeret om den nye ordning gennem annoncer i lokalavisen, opslag og film på sociale medier og hjemmeside.

Hørsholm Kommune og Norfors har løbende testet og evalueret forskellige metoder til at indsamle og afsætte genstandene. Eksempelvis er forskellige fraktioner blevet hentet af forskellige biler afhængig af storskraldets art, og hvor det skulle afleveres − en metode, som partnerne er fortsat med at benytte. For at kunne afsætte tingene har Norfors og Hørsholm Kommune kortlagt, hvilke frivillige organisationer i området, der kunne tænkes at tage imod genstandene. I december 2020 indgik Norfors samarbejdsaftaler med Folkekirkens Nødhjælp, Kirkens Korshær og Røde Kors om, at organisationerne modtager de ting, der indsamles til direkte genbrug i storskraldsordningen og på genbrugspladserne i Norfors’ område. På grund af restriktioner i forbindelse med samfundets nedlukning under corona-pandemien måtte andre metoder til afsætning ændres eller kunne ikke gennemføres.

 

SUCCESFULD ORDNING MED POTENTIALE FOR SKALERING

Hørsholm Kommune og Norfors’ ordning har overordnet set fungeret godt. I takt med borgernes kendskab til ordningen er antallet af tilmeldinger steget støt fra cirka 60-70 nye tilmeldte husstande om måneden til 150-190 husstande. Dette til trods for, at det har været udfordrende at formidle, hvad direkte genbrug er, og at mindre IT-kyndige borgere har haft vanskeligt ved at benytte selvbetjeningsløsningen. Disse udfordringer er forsøgt løst med en video, der guider borgere til, hvordan de bruger ordningen.

Derudover har der været udfordringer med selve storskraldet, for eksempel at professionelle klunsere tager de bedste effekter inden storskraldsbilen kommer, og at kvaliteten af storskraldet derfor er ringe. I nogle tilfælde er der også forskel på, hvad borgerne specificerer til afhentning, og hvad de stiller ud, hvilket gør kørselsoptimeringen vanskelig.

Med erfaringerne fra Hørsholm Kommune arbejder Norfors stadig med at udvikle ordningen, så den kan udbredes til andre kommuner.

For at få succes med ordningen anbefaler Hørsholm Kommune og Norfors andre kommuner, at de samarbejder med flere frivillige organisationer, så der er flere til at løfte opgaven, og så de rigtige genstande bliver indsamlet til videresalg. Hørsholm Kommune oplevede stor samarbejdsvilje hos de frivillige organisationer og organisationerne imellem. De anbefaler derudover tålmodighed; det tager tid for borgerne at lære, at de kan aflevere ting til direkte genbrug. Det er vigtigt at sørge for, at kommunikationen er klar og tydelig ved at lave fraktioner, der modsvarer fraktionerne på genbrugspladsen, så det er letforståeligt for borgerne.

VIL DU VIDE MERE?

Line Bech
line.bech@gate21.dk
Gate 21