Masterclass: De cirkulære muligheder i kommunernes affaldsplaner

Sådan kickstarter kommunerne den cirkulære omstilling

Den 16. januar 2019 inviterede Partnerskab for Cirkulære Kommuner partnere og følgekommuner til masterclass. Temaet var cirkulær økonomi i kommunernes affalds- og ressourceplaner, og hvordan planerne kan bruges som strategisk udviklingsværktøj i kommunerne.

Masterclassen fokuserede på det fortløbende arbejde med affalds- og ressourceplaner. Der blev kigget på anvendelsen af planerne som strategisk udviklingsværktøj i kommunerne og de nationale rammebetingelser for næste generation af affalds- og ressourceplaner blev diskuteret.

Mette Marie Nielsen fra Miljøstyrelsen fortalte om arbejdet med den nationale affaldsplan, og der var afsat tid til en dialog om, hvad det kommer til at betyde for kommunernes arbejde.

Christina Zoric Persson fra Helsingborg stad holder et inspirationsoplæg om den svenske kommunes arbejde med en strategi for cirkulær økonomi, og RUC kommer med et diskussionsoplæg til, hvordan kommunerne kan arbejde strategisk med affalds- og ressourceplaner.

Masterclassen var arrangeret af RUC og blev afholdt hos Gate 21.

Program

   
  9.30-10.00 Ankomst og morgenmad
10.00-10.30 Affaldsplaner som strategiske udviklingsværktøjer i kommunerne
10.30-11.20 Den nationale affaldsplan ved Mette Marie Nielsen, Miljøstyrelsen
11.30-12.30 Workshop: Arbejdet med cirkulær økonomi i kommunerne
12.30-13.00 Frokost
13.00-13.50 Inspirationsoplæg ved Christina Zoric Persson, Helsingborg stad
14.00-14.30 Workshop: Næste skridt mod en cirkulær økonomi
14.30-15.00 Opsamling: Cirkulær økonomi-indsatser i den strategiske affaldsplan

 

Svensk inspiration: Cirkulær økonomi i Helsingborg

Christina Zoric Persson fra Helsingborg stad gæstede masterclassen og holdt oplæg om svenske kommunes arbejde med en strategi for cirkulær økonomi. Hun præsenterede desuden en række konkrete projekter.
Helsingborg Kommune er udnævnt til Sveriges fremmeste miljøkommune og har vundet prisen to år i træk. Man kan derfor med fordel lade sig inspirere af Helsingborg Kommunes arbejde indenfor den cirkulære økonomi.
Du kan finde Christina Zorics præsentation her

 

Hvordan kan kommunerne bruge affaldsplaner i omstillingen til en cirkulær økonomi?

Hør Thomas Budde Christensen, lektor ved RUC, fortælle om kommunernes arbejde med affaldsplaner, hvordan planerne kan bruges som et strategisk værktøj i omstillingen til en cirkulær økonomi, og ikke mindst hvad det kræver. 

 

Download brochure om Partnerskab for Cirkulære Kommuner her

Om Partnerskab for Cirkulære Kommuner

Partnere

Partnerskab for Cirkulære Kommuner er støttet af Region Hovedstaden og drives af Gate 21 i samarbejde med RUC og Concito

Finansiering

Projektet har et samlet budget på 7,42 millioner kroner og Region Hovedstaden finansierer projektet med 4,75 millioner kroner og projektets partnere medfinansierer cirka 2,67 millioner kroner.

Varighed

Projektet løber fra august 2018 – januar 2021