Viden på tværs

Videndeling på tværs af indsatser og kommuner

I Partnerskab for Cirkulære Kommuner arbejder kommuner og affaldsselskaber for at skabe et gennembrud for cirkulær økonomi i hovedstadsregionen. Et vigtigt element i partnerskabet er at dele viden og erfaringer på tværs af indsatserne, men i høj grad også på tværs af kommunegrænser. Derfor holder vi en række videndelingsmøder, hvor partnerne præsenterer deres arbejde, og hvor et fagligt panel udfordrer, kvalificerer og understøtter indsatserne.

I foråret har vi holdt de første videndelingsmøder, og du kan finde præsentationerne her på siden.

Det sidste videndelingsmøde finder sted den 2. september 9:15 – 12:00 i Albertslund. Her stiller vi skarpt på arbejdet med øget genbrug og optimeret genanvendelse af tekstiler. Du kan høre om Region Hovedstaden og Københavns Kommunes arbejde med at udvikle et roadmap, der skal gøre det offentliges tekstiler cirkulære, og Rødovre Kommunes samarbejde med Vestforbrænding om upcycling af hustandsindsamlede tekstiler. Programmet vil blive lagt ud snarest muligt. Følg med her

Du kan tilmelde dig allerede nu.

 

Viden på tværs I: Cirkulært byggeri og genanvendelse af erhvervsaffald

Den 18. maj 2020 blev første vidensdelingsmøde afholdt. Her kunne deltagerne høre Rocio Paniagua Jensen, projektleder i Bornholms Regionskommune, fortælle hvordan Bornholms Regionskommune sammen med BOFA udvikler en cirkulær værdikæde for byggematerialer og skaber netværk omkring det grønne byggeri på øen. 

Find præsentationen her. 

Laust Boas, miljømedarbejder i Rudersdal Kommune, præsenterede kommunens arbejde med at udvikle en værktøjskasse, der blandt andet skal gøre det lettere for virksomheder at optimere affaldssorteringen og bidrage til øget genanvendelse af erhvervsaffald i samarbejde med kommunen.

Find præsentationen her. 

 

Viden på tværs II: Genbrug og genanvendelse

Andet videndelingsmøde fandt sted den 2. juni 2020. Miljømedarbejder Birte Kvamm fortalte om Albertslund Kommunes arbejde med at sikre at genbrugelige materialer og effekter, der bliver afleveret på  Albertslund Genbrugsstation, bliver kanaliseret videre til borgere, institutioner eller virksomheder, der kan få glæde af dem

Find præsentationen her.

Morten Landau, planlægger ved NORFORS, præsenterede affaldselskabets samarbejde med Hørsholm Kommune om udviklingen af et koncept for indsamling og afsætning af effekter til direkte genbrug – indsamlet via kommunale storskraldsordninger.

Find præsentationen her. 

Download brochure om Partnerskab for Cirkulære Kommuner her