Webinarer om cirkulær økonomi i regioner og kommuner

I Partnerskab for Cirkulære Kommuner har vi afholdt fire webinarer, der stiller skarpt på vigtige temaer i den cirkulære omstilling af kommuner og regioner. I webinarrækken samlede vi nogle af de mange gode erfaringer med cirkulær økonomi, der er skabt i samarbejde mellem kommuner, regioner, affaldsselskaber, borgere, virksomheder og vidensinstitutioner.

Scroll ned ad denne side og gense webinarer om:

Erhvervsaffald og erhvervssamarbejde

Byggeri og byplanlægning

Cirkulære tekstilstrømme i kommune og region

Genbrug og reparation

Partnerskab for Cirkulære Kommuner er støttet af Region Hovedstaden.

 

Erhvervsaffald – et samarbejde mellem kommune og virksomhed

Den 23. marts 2021 kunne alle interesserede få indblik i fire kommuners arbejde med erhvervssamarbejde og en række værktøjer, der kan hjælpe de kommunale tilsynsmedarbejdere med at guide virksomheder i den cirkulære retning. Deltagerne kunne også få et smugkig i konkrete handlingsforslag, der er udarbejdet af Advisory Boardet for Cirkulære Kommuner og Regioner. Advisory Boardet har udforsket, hvilken rolle kommuner, regioner og affaldsselskaber kan spille, hvilken indflydelse de har på andre led af værdikæden, og hvordan de kan skabe et fundament af erfaringer, der kan skaleres til større indsatser i fremtiden.

Du kan finde dagens præsentationer ved at klikke på oplæggene herunder:

 

Gense webinaret her

 

Lad dig inspirere af de gode erfaringer

I denne film kan du høre om en værktøjskasse til kommunernes tilsynsarbejde på affaldsområdet, der skal gøre det lettere for kommuner at vejlede små og mellemstore virksomheder til at tænke og agere cirkulært og dermed nedbringe CO2-udledningen. Værktøjskassen er udviklet i et samarbejde mellem Rudersdal Kommune, Bornholms Regionskommune, BOFA og virksomheden Rezycl. Du kan også høre om Ressource City og Næstved Kommunes samarbejde med erhvervslivet om cirkulære forretningsmodeller.

 

Tre perspektiver på cirkulært byggeri i kommunerne

Den 9. marts 2021 kunne alle interesserede få indblik i tre gode cases, der hver repræsenterer tre forskellige kommunale afdelinger og deres respektive tilgange til det cirkulære byggeri. Deltagerne kunne også få et smugkig i konkrete handlingsforslag, der er udarbejdet af Advisory Boardet for Cirkulære Kommuner og Regioner. Advisory Boardet har udforsket, hvilken rolle kommuner, regioner og affaldsselskaber kan spille, hvilken indflydelse de har på andre led af værdikæden, og hvordan de kan skabe et fundament af erfaringer, der kan skaleres til større indsatser i fremtiden.

Du kan finde dagens præsentationer ved at klikke på oplæggene herunder:

 

Lad dig inspirere af de gode erfaringer

I denne film kan du høre om Bornholms Regionskommune, der i casen BYG360° har udviklet og implementeret et cirkulært kredsløb for byggematerialer. Kommunen har afprøvet forskellige muligheder for at binde værdikæden sammen gennem et offentlig-privat samarbejde mellem affaldsselskab, kommunen, byggebranchen og borgere. Advisory Board for Cirkulære Kommuner og Regioner har udarbejdet konkrete handlingsforslag, som kommuner, regioner og affaldsselskaber kan bruge i arbejdet med cirkulært byggeri.

 

Gense webinaret her

 

 

Cirkulære tekstilstrømme i kommuner og regioner

Den 2. marts 2021 kunne alle interesserede få indblik i to gode cases om cirkulære udbud og indkøb af tekstiler, og et smugkig i konkrete handlingsforslag, der er udarbejdet af Advisory Boardet for Cirkulære Kommuner og Regioner. Advisory Boardet har udforsket, hvilken rolle kommuner, regioner og affaldsselskaber kan spille, hvilken indflydelse de har på andre led af værdikæden, og hvordan de kan skabe et fundament af erfaringer, der kan skaleres til større indsatser i fremtiden.

Du kan finde dagens præsentationer ved at klikke på oplæggene herunder:

Gense webinaret

 

Lad dig inspirere af de gode erfaringer

I denne film kan du høre om Region Hovedstaden, der vil ændre måden at indkøbe tekstiler til hospitalerne, og Københavns Kommune, der stiller cirkulære krav i udbud til tekstiler og indgår i dialog med markedet, om at finde løsningerne. Region Hovedstaden og Københavns Kommune har sammen gennemført kortlægning af tekstilindkøbet, ekspertworkshop, cirkulær challenge med iværksættere og udviklet markedsdialog med leverandører. På baggrund af dette er de ved at udvikle et konkret roadmap, der kortlægger vejen til indkøb af cirkulære tekstiler. Advisory Board for Cirkulære Kommuner og Regioner har udarbejdet konkrete handlingsforslag, som kommuner, regioner og affaldsselskaber kan bruge i arbejdet med cirkulære udbud og indkøb.

 

Genbrug og reparation i kommuner og regioner

Den 2. december 2020 kunne alle interesserede få indblik i fire gode cases om genbrug og reparation, og et smugkig i konkrete handlingsforslag, der er udarbejdet af Advisory Boardet for Cirkulære Kommuner og Regioner. Advisory Boardet har udforsket, hvilken rolle kommuner, regioner og affaldsselskaber kan spille, hvilken indflydelse de har på andre led af værdikæden, og hvordan de kan skabe et fundament af erfaringer, der kan skaleres til større indsatser i fremtiden.

Du kan finde dagens præsentationer ved at klikke på oplæggene herunder:

 

Lad dig inspirere af de gode erfaringer

I denne film kan du høre om initiativer på Albertslund Genbrugsstation, hvor der er etableret en bytteordning for byggematerialer og hvor skoler institutioner undervises i upcycling og fremtidens ressourcer. Hos AffaldPlus arbejder de med kunstig intelligens og en digital markedsplatform, som skal hjælpe med at sikre datakvalitet og skalere deres genbrugsaktiviteter. Advisory Board for Cirkulære Kommuner og Regioner har udarbejdet konkrete handlingsforslag, som kommuner, regioner og affaldsselskaber kan bruge i arbejdet med direkte genbrug og reparation.