Webinar: Har I husket den cirkulære økonomi i jeres klimaplaner?

Hele 94 kommuner er nu en del af DK2020 – Klimaplaner for hele Danmark. Kommunerne har dermed forpligtet sig til at udvikle lokale klimahandlingsplaner med ambitiøse mål, der flugter med Parisaftalens mål om reduktion af drivhusgasser og klimatilpasning. 20 kommuner har allerede udviklet en DK2020 klimahandlingsplan, 44 er i fuld gang og 31 er lige begyndt.

Op mod halvdelen af klimabelastningen på verdensplan stammer fra produktion og forbrug af materialer og produkter, og derfor spiller cirkulær økonomi og scope 3 en væsentlig rolle i arbejdet med DK2020-klimahandlingsplanerne.

Til dette seminar fik deltagerne indsigt i potentialerne, virkemidlerne og erfaringerne med cirkulære løsninger, der batter på reduktion af drivhusgasudledning, og som kan bruges i arbejdet med scope 3 i de kommunale DK2020-klimaplaner.

Seminaret var åbent for alle kommuner og kommunale afdelinger, der har berøring med DK2020 og cirkulær økonomi.

 

Find oplæg fra dagen herunder:

Udover oplæg var der en workshop, hvor der arbejdes med cirkulær økonomi og scope 3.

 

Seminaret blev arrangement i regi af projekterne Partnerskab for Cirkulære Kommuner og Bæredygtig Bundlinje 2.0 i samarbejde med Region Hovedstaden.