Der blev diskuteret idéer og arbejdet i workshops på Strategisk Forum.
(Foto: Lene Ulsted Carlsen)

 

Workshop, idégenering og virksomhedspræsentationer krydret med gæstetaler økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager. Det var indholdet på det årlige Strategisk Forum i Gate 21. Her kan beslutningstagere og fagmedarbejdere fra Gate 21’s partnerkreds mødes, netværke og på en workshop generere idéer til, hvilke klimaudfordringer og -løsninger Gate 21 fremadrettet bør arbejde med inden for de tre indsatsområder: By & Byg, Energi & Ressourcer og Transport, samt det tværgående emne om grøn vækst. Strategisk Forum blev afholdt d. 22. maj hos Gate 21-partneren AI.

Strategisk Forum giver indsigt
Netop formen på Strategisk Forum gav centerchef i Center for Teknik i Hørsholm Kommune Katrine Aare Langer en god indsigt i, hvad der rører sig både i Gate 21 og på de forskellige fagområder – transport, energi og bygninger. Hørsholm Kommune er en af Gate 21’s nye partnerkommuner.


”I forhold til mit arbejde som centerchef har jeg fået en bred fornemmelse for alle fagområder og muligheden for at dykke konkret ned i ét fagområde – nemlig transport,” fortæller Katrine Aare Langer, som også satte pris på de korte virksomhedspræsentationer fra seks private partnere, som gav hende indblik i nye løsninger.

Et forum til at udveksle erfaringer
For Katrine Aare Langer var Strategisk Forum også en god anledning til at udveksle erfaringer med andre på det grønne område, sætte ansigter på sekretariatets medarbejdere og øvrige partnere, samt danne sig et overblik over de projekter, Gate 21 er involveret i.


”Det har været en dag, hvor jeg gennem erfaringsudveksling er blevet klogere på Gate 21 og projekterne – og samtidig har haft mulighed for at snakke med eksperter og finde ud af, hvem der er gode at tage fat i med konkrete udfordringer,” slutter Katrine Aare Langer.

Af Lene Ulsted Carlsen