Gate 21 afholdt partnerforum årsmøde tirsdag 24. november 2009. På dagsordenen var valg af repræsentant til Gate 21´s bestyrelse og valget faldt på Mette Kynne Frandsen, som er administrende direktør i Henning Larsen Architects.

Partnerforum godkendte også Gate 21´s bestyrelses indstilling til vedtægtsændring. Dermed har Københavns Kommune nu fast plads i Gate 21´s bestyrelse. Hvem der konkret skal repræsentere Københavns Kommune forventes at falde på plads i nærmeste fremtid.