For at blive klogere på, hvordan en bæredygtig håndtering af overskudsjord kan opnås i praksis, samt at fremme brugen af sekundære råstoffer i form af byggeaffald, har Region Hovedstaden taget initiativ til etablering af Partnerskab for Overskudsjord og Ressourcer.

Formålet med partnerskabet

  • Fremme brugen af sekundære råstoffer, blandt andet overskudsjord fra bygge- og anlægsprojekter, samt beton og tegl fra nedrivninger
  • Medvirke til, at overskudsjord ses som en ressource, der i mange henseender kan erstatte sand og grus med videre.
  • Dele viden og erfaringer, samt teste og udvikle idéer og løsninger
  • Understøtte kommunernes indsats for bæredygtighed og klima, for eksempel gennem udvikling af jordstrategier
  • Omsætte FN’s Verdensmål til konkrete indsatser i forhold til ansvarligt forbrug og produktion, bæredygtige lokalsamfund og partnerskab for handling

Som deltager i Partnerskab for Overskudsjord og Ressourcer får du

  • To til tre årlige netværksmøder med konkret inspiration, værktøjer og hjælp til bæredygtig jordhåndtering i kommunen, samt indsatser for øget brug af sekundære råstoffer
  • Konsulentbistand til udvikling af en skræddersyet jordprognose for kommunen, som kan danne grundlag for tidlig planlægning af lokal genanvendelse af overskudsjord
  • Hjælp til udvikling af eget roadmap for bæredygtig jordhåndtering i kommunen

Hvem står bag partnerskabet?

Region Hovedstaden er ansvarlig for Partnerskabet assisteret af Niras A/S og Gate 21. Niras yder konsulentbistand til kommunerne, og Gate 21 står for facilitering af netværksmøderne.

Kontakt

Chefkonsulent i Region Hovedstaden
Jens Lind Gregersen
38665620
jens.lind.gregersen@regionh.dk

 

Projektleder i team Cirkulær Økonomi & Ressourcer
Ricki Christiansen
3113 9034
ricki.christiansen@gate21.dk

Genanvendelse af overskudsjord

Hvert år bliver der kørt nye råstoffer, som sand og grus, ind til kommunale bygge- og anlægsprojekter, og flere millioner tons jord køres væk. Men overskudsjorden og byggeaffald kan i et vist omfang erstatte brugen af nye råstoffer.

Ved at genanvende jorden lokalt er det muligt at reducere brugen af nye råstoffer, der er en knap ressource, og samtidig reducere den klimatunge, dyre og støjende jordtransport.

Læs mere om bæredygtig jordhåndtering

Projektet ”Helhedsorienteret Bæredygtig Jordhåndtering”  som Region Hovedstaden har taget initiativ til i samarbejde med Bygherreforeningen, omfatter i alt ni delprojekter, der arbejder for jordhåndtering på en mere ressourceeffektiv og bæredygtig måde.

Du kan læse mere om projektet her

Finansiering 

Region Hovedstaden medfinansierer nævnte aktiviteter i Partnerskabet i perioden 2021-2022. Medlemskab af Partnerskabet koster et engangsbeløb på 20.000 kroner per kommune.