Partnerskabet ENIG

I Partnerskabet ENIG afprøves indsatser og samarbejdsmodeller, der fremmer helhedsorienterede renoveringer i boligforeninger og etagebyggerier. Med udgangspunkt i et tværkommunalt partnerskab er der etableret en række lokale ressourceeffektive netværk, som motiverer bygningsansvarlige og boligforeninger til at samtænke energibesparelser, indeklima og vedligehold i deres renoveringsprojekter, samtidig med at netværkene fungerer som en samlende platform til dialog og videndeling mellem kommuner og boligforeninger og boligforeningerne imellem.

 

Trin for trin vejledning til udvikling af lignende partnerskaber og netværk

En central del af ENIG-projektet er udviklingen af en drejebog til etablering af netværk – en trin for trin vejledning – som kan være en inspiration for andre kommuner og boligforeninger som ønsker at etablere lignende netværk. Ligeledes er der i regi af projektet udviklet et screeningsværktøj for beboere af Smith Innovation. Værktøjet skal gøre beboerne bevidste om (og give bud på), hvad de selv kan gøre for at forbedre indeklimaet eller spare energi.

Læs drejebogen her:

Download drejebogen som printvenlig pdf:

 

Adfærdsværktøj til beboere og boligforeninger

Som en del af ENIG projektet er der også lavet et adfærdsværktøj til beboere, hvor man ved hjælp af en simpelt tjekliste kan få en ide om potentialet for energi- og indeklimaforbedringer i boligen. Adfærdsværktøjet er produceret af Smith Innovation og kan downloades her:

Adfærdsværktøj
Vejledning til adfærdsværktøj

 

Præsentationer fra ENIGs afslutningsworkshop 5. november 2018:

Introduktion til ENIGs netværksmodel (Tommy Olsen, Projektkonsulent, Gate 21)

Præsentation af Energi på Tværs (Anders Hasselager, Seniorprojektleder, Gate 21)

Energirenovering fra et beboerperspektiv (Freja Bach Kristensen, Konsulent, Smith Innovation)

Høje-Taastrup Kommunes rolle i ENIG (Marie-Louise Lemgart, Klimakonsulent, Høje-Taastrup Kommune)

Erfaringer med energirenovering i etagebyggeri (Michael Reuss, Seniorkonsulent, SparEnergi)

Opsamling 29 boligforeningers bygningsscreening i ENIGs netværk (Ann Vikkelsø, Energitjenesten)

 

Om Projektet:

I Partnerskabet ENIG (som står for ”Energieffektivitet og Indeklima i Etageboliger”) deltager kommunerne: Høje-Taastrup, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Næstved. Projektet er støttet af Energistyrelsen i perioden 2016-2018. Der arbejdes på at ENIG partnerskabet fortsættes i regi af projektet ”Energi På Tværs”, så andre kommuner kan indgå i partnerskabet.

 

For mere information kontakt da:

Morten Høg, Klimamedarbejder, Høje-Taastrup Kommune
Mail: MortenHoe@htk.dk
Mobil: 43591274

Tommy Olsen, seniorprojektleder i Gate 21
Mail: tommy.olsen@gate21.dk
Mobil: 28103695