Projekt søger partner: Partnerskab for Cirkulære Kommuner

af | nov 1, 2017

Gate 21 søger kommuner, der vil påvirke og styrke indsatsen for den cirkulære økonomi i Danmark. Sammen med KL, RUC, CONCITO og Region Hovedstaden arbejder Gate 21 på et nyt projekt, der skal hjælpe kommuner videre eller i gang med omstillingen til en cirkulær økonomi. Projektet er under udvikling, og alle interesserede kommuner inviteres med.

Kommunerne spiller en afgørende rolle i omstillingen til en cirkulær økonomi, men for mange kommuner er det stadig nyt territorie. Sammen med RUC, KL og CONCITO arbejder Gate 21 derfor mod at udvikle et kommende fyrtårnsprojekt, hvor kommuner tilbydes et målrettet projektforløb, som afsæt for at kunne indfri deres potentialer indenfor udvalgte CØ-indsatsområder.

’Partnerskab for Cirkulære Kommuner’ vil spille ind til regionens vækst- og udviklingsplan for 2017-2018, hvor ressourceeffektivitet og cirkulær økonomi er et prioriteret fyrtårn.

Udbytte for kommuner

Kommunerne får muligheder for at deltage i projektet, der, gennem lokalt forankrede cases og partnerskaber, vil sætte skub i den cirkulære økonomi. Det kan for eksempel være inden for følgende indsatsområder:

  • Indkøb
  • Erhvervsudvikling
  • Byggeri
  • Affald og ressourcer
  • Strategi

Projektet har fokus på at modne, igangsætte og afprøve CØ-initiativer i kommunerne. Projektet tilbyder processtøtte, adgang til viden og netværk, konsulentassistance og branding- og formidlingsaktiviteter.

Der afholdes projektudviklingsworkshop den 7. december hos KL. Kontakt projektleder Jesper Bøttcher, hvis I vil være med eller har spørgsmål til projektet.

Baggrund for projektet

Projektet bygger videre på erfaringer fra udenlandske projekter, der løfter på denne dagsorden. For eksempel Holland, hvor byer går sammen med staten i et partnerskab, såkaldte green deals, med fokus på at fremme cirkulær økonomi. Projektet spiller også ind til regeringens Advisory Board for Cirkulær Økonomi og deres anbefaling af cirkulære forsøgskommuner.

I løbet af efteråret 2017 gennemføres et forprojekt, der skal lede til ansøgningen om hovedprojektet ’Partnerskab for Cirkulære Kommuner’. Ansøgningen afleveres i februar 2018, og bliver politisk behandlet i maj 2018 med forventet opstart i efteråret 2018.