I løbet af februar og marts 2013 får op mod 5.000 medarbejdere i fem virksomheder i Formel M erhvervsnetværket Lautrupgård i Ballerup Kommune tilbudt en ekstra dessert til frokosten. En mini-muffin og et tjek på tidsforbruget, økonomien og CO2-udledningen af deres daglige pendling – uanset om de tager bil, tog, cykel eller kombinerer transportformerne. Bag initiativet står Ballerup Kommune, Trafikselskabet Movia og busoperatøren Nobina.

”Vi vil gerne give medarbejderne i de fem virksomheder muligheden for objektivt at vurdere, om deres daglige transport kan gøres billigere, hurtigere og mere miljøvenligt med en anden transportform,” forklarer trafikplanlægger i Ballerup Kommune Tina Wexøe Ertbjerg, som er tovholder på erhvervsnetværket Lautrupgård.

Tal til eftertanke
Når medarbejderne skal have frokost i kantinen, vil en  dækkeserviet på bordet invitere til et pendlertjek. Samtidig står medarbejdere fra Movia, Nobina og Ballerup Kommune klar i en stand, hvor medarbejderne kan få en snak om deres pendling og aflevere dækkeservietten med deres egne tal om eksempelvis antal kilometer på arbejde, og hvor langt bilen kører på literen.

”Vi sender efter vores besøg en mail til medarbejderne som sammenligner deres pendling med andre transportformer på økonomi, tid og CO2-udledning. Ofte har bilister ikke et samlet overblik over omkostningerne ved bilkørsel, og sammenligningen med kollektiv transport kan være en aha-oplevelse for den enkelte. Også cyklister kan få et bedre overblik over tallene, hvis de eksempelvis overvejer at anskaffe en bil eller tage toget,” forklarer trafikplanlægger i Movia Jakob Skovgaard Villien. Han har i samarbejde med Nobina og Region Hovedstaden udviklet konceptet ”Få din del af kagen” i forbindelse med ønsket om passagerstigning på buslinjerne 300S, 330E og 400S.


Dækkeserviet til at notere blandt andet adresse, transportmiddel, hvor langt bilen kører på literen osv. Foto: Trafikselskabet Movia.

Neutral smag på kagen
”Det er vigtigt for os, at beregningerne er så tæt på virkeligheden som muligt, da det skal være troværdigt. Samtidig vil vi ikke gøre os til dommer over den enkeltes transport, da mange faktorer som eksempelvis afhentning af børn eller mange skift med tog og bus spiller ind i valget af transportform. Den mail medarbejderne får, er derfor ikke en anbefaling til at vælge en bestemt transportform, men en nøgtern vurdering af de forskellige transportformer på den enkeltes daglige pendling,” fortæller Jakob Skovgaard Villien.

Han forklarer også, at i ni ud af ti tilfælde kan det betale sig økonomisk at tage kollektiv transport, men det afhænger naturligvis også af den enkeltes behov for fleksibilitet, da det ikke altid tidsmæssigt kan betale sig i forhold til bilen.

Langtidseffekt af pendlertjek
”Vi tror på, at pendlertjekket kan få folk til at stoppe op og tænke en ekstra gang over deres transport. Sammenlagt med de øvrige tiltag vi gør omkring den kollektive trafik i området som eksempelvis omlægning af busrute, nye læskærme, nye stier og informationsfolder om den kollektive trafik i området, tror vi på, at vi kan flytte nogle af medarbejderne fra bilerne over i den kollektive trafik med CO2-reduktioner til følge,” fortæller Tina Wexøe Ertbjerg om tiltaget i erhvervsnetværket.

Og Jakob Villien Skovgaard supplerer:

”Det er altid vanskeligt at påvise årsagerne til en passagerudvikling, da der er mange faktorer som eksempelvis vejret og forbindelsesmuligheder, der spiller ind. Vi tror på, at et pendlertjek kan flytte folk fra bilerne til den kollektive trafik – nogle nu – og andre måske først om et par år, når deres livssituation måske ændrer sig i forhold til eksempelvis deres fleksibilitet i hverdagen.”

Af Lene Ulsted Carlsen