Af Signe Munch-Pedersen

Alt i mens der på landsplan arbejdes med langsigtede infrastrukturprojekter i milliardklassen, der skal lette trængslen i og omkring hovedstadsområdet, har 12 kommuner, 70 virksomheder, en region og fire hospitaler på blot to et halvt år vist at arbejdspladser, ved at arbejde med de ansattes holdninger og relativt billige, initiativer som eksempelvis stationscykler, Erhvervskort og cykelværksteder, kan reducere CO2-udledningen fra pendling og erhvervstransport.

De deltagende hospitaler, rådhuse og virksomheder har på blot to et halvt år opnået en årlig CO2-besparelse på op mod 10 procent. Forklaringen er, at andelen af pendlerture i bil er faldet, mens andelen af ture med kollektiv transport og på cykel er steget.

”Region Hovedstaden kan godt være stolt af dette resultat. Medarbejderne på Herlev, Glostrup, Bispebjerg og Frederiksberg hospitaler har vist, at de er first-movers inden for grøn medarbejdertransport. Hospitalerne har reduceret udledningen af CO2 med syv procent på godt et år blot ved at gennemføre kampagner og tilbyde cykelservice, elcykler, samkørsel og pendlercheck. Det er rigtig flot, siger Jens Mandrup (SF), formand for Miljø- og trafikudvalget i Region Hovedstaden.

Virksomheder vil grøn transport
I Formel M har syv kommuner skabt syv netværk, hvor 70 virksomheder i erhvervsområder samarbejder lokalt om at mindske trængsel og transportens CO2-udledning. Virksomhederne deler erfaringer om lokale transportudfordringer og inspirerer hinanden til nye og grønnere transportløsninger for pendling og erhvervstransport. På to et halv år er

der gennemført 3-400 grønne transportinitiativer på de deltagende virksomheder. Det viser, at der er masser af små, billige forbedringer, der er lette for virksomheder at indføre.

Et af de nye netværk er Transportnetværket Amager, hvor 16 virksomheder nu tager aktivt del i at skabe grøn transport i København.

”Det er rigtig positivt, at en række virksomheder i hovedstaden bakker op om arbejdet med at skabe en mere grøn og bæredygtig transport. Vi skal gøre det attraktivt for flest muligt at cykle og bruge den kollektive transport. Det vil reducere antallet af biler og nedbringe trængslen, så der bliver bedre forhold for den nødvendige trafik på vejene,” siger teknik og miljøborgmester Morten Kabell (EL), Københavns Kommune.

Videnopbygning bør fortsætte
”Det er første gang at et så stort projekt har arbejdet systematisk med mobilitet og adfærdspåvirkning i Danmark. Og resultaterne er lovende. Derfor er det sund fornuft at fortsætte med videnopbygning og understøtte kommuners, hospitalers og virksomhedersarbejde med at fremme grønne transportvalg, f.eks. i form af tilskud til mobility management projekter og et videncenter for grøn mobilitet,” siger projektleder Anna Thormann, Gate 21.

Resultaterne præsenteres 26.-27. marts
Resultaterne af mobilitetsprojektet Formel M præsenteres ved konferencen ”MM Øresund– Konference om smart og bæredygtig transport” den 26?27. marts 2014 i Malmø. Læs mere om konferencen på mmoresund.nu