Plan C's afsluttende arrangement Plan C Exit blev rundet af med lancering af det nye Plan C katalog. Foto: Kenneth Løvholt

 

Totalværdimodel, CTS-guide, nye indeklimaløsninger i et medborgerhus og ny LED-belysning på en skole. Dette er blot fire af de i alt 17 produkter, som bliver beskrevet i Plan C’s nye katalog.

”Grunden til at vi har samlet alle Plan C’s produkter i et katalog er, at vi gerne vil sikre os, at så mange som muligt, kan få gavn af den viden og de erfaringer vi har fået gennem arbejdet med projekterne” fortæller leder af Plan C, Sif Enevold.
 
Fra helhed til detalje
Totalværdimodellen og CTS-guiden er værktøjer, der kan hjælpe til mere helhedsorienterede processer og arbejdsgange, når man arbejder med energirenovering.
De nye indeklimaløsninger i Hvidovre Medborgerhus og ny LED-belysning på Grøndalsvængets Skole er begge konkrete eksempler på energieffektive renoveringsløsninger.
Plan C’s produkter spænder bredt fra helhed til detalje.
Alligevel er der, ifølge Sif Enevold, en klar rød tråd imellem Plan C’s produkter:

”Fælles for produkterne er, at de alle er udviklet ud fra den helhedsorienterede tilgang til energirenovering, som er grundtanken bag Plan C.”

Viden og inspiration
Kataloget henvender sig bredt til aktører, der arbejder med renovering på by- og bygningsniveau.

”Kataloget giver fagfolk, der ønsker at arbejde med bæredygtig renovering inspiration til de nye modeller og værktøjer der kan bruges helt fra den tidlige idéfase. Det viser også konkrete idéer og løsninger, som de kan bruge i de projekter, de arbejder med, og viser udbyttet af at afprøve nye tilgange og løsninger,” fortæller Sif Enevold og fortsætter:

”For politikere og beslutningstagere kan kataloget være en inspiration til at skabe de rammer, der skal til for at arbejde med helhedsorienteret energirenovering, fordi de kan blive inspireret af andre der har gjort  det  i praksis.”

Anden generation
Første version af Plan C kataloget udkom i november 2012. Siden da er der kommet flere resultater til og flere projekter blevet afsluttet i Plan C.

”I første version var en del af  Plan C’s produkter kun kort præsenteret. I det nye katalog har vi samlet den nye viden og resultater fra projekterne og inspiration fra folk der har arbejdet med løsningerne i praksis,” fortæller Sif Enevold.

Hvert produkt indeholder kontaktoplysninger på personerne bag, som man er velkommen til at kontakte, hvis man vil vide mere om produktet.

 

Se kataloget her

Bestil kataloget ved at sende en mail til: gate21@gate21.dk