Der blev gjort status og drøftet strategi, da Plan C afviklede partnerseminar, torsdag d. 22. marts. Projektdeltagere fra kommuner, videninstitutioner og private virksomheder var mødt op for at høre om arbejdet og planerne på tværs af de arbejdsgrupper

Leder af Plan C Sif Enevold forklarer sammenhængen mellem de enkelte indsatser og hvordan de hver især spiller ind i den overordnede dagsorden om at fremme energirenovering og fossilfrit Danmark år 2035. (Foto: Gate 21)

og delprojekter den enkelte er en del af, og om projektledernes prioritering og planer for Plan C indtil projektets afslutning. Der arbejdes med syv markante produkter, og femten øvrige produkter eller forsøg.


I 2012 vil Plan C fokusere på syv kerneaktiviteter. De syv er:
  1. Model for udbudsfri OPI. En juridisk model for, hvordan man kan lave OPI-projekter uden at udviklingsarbejdet skal i udbud. Notat og model vil være tilgængelig på Plan C’s hjemmeside fra april. Modellen bliver testet på et konkret forsøgsprojekt frem til sommerferien.


  2. Totalværdimodellen. Model der hjælper bygherre med at få totalværdi-overvejelser ind i planlægningen af et renoveringsprojekt. Modellen foreligger i papirversion. Til november bliver modellen tilgængelig som digital portal. Modellen afprøves for øjeblikket på konkrete renoveringsprojekter.


  3. Ren Proces. Portal med værktøjer til planlægningen af et renoveringsprojekt. Portalen er færdig i løbet af sommeren 2012.


  4. Vision for integreret forsyning og energirenovering. En vision og strategi for integreret fjernvarmeforsyning og energirenovering i Hovedstadsområdet frem mod 2035 og 2050 målsætningerne. Arbejdet præsenteres i oktober.


  5. Forsøgsprojekt med ventilation på Vallensbæk Skole. Der er installeret lavtryksventilation i to klasselokaler. Der er allerede påvist energibesparelser på 50% og en øget koncentrationsevne hos eleverne. Der måles fortsat på energiforbrug og elevernes koncentrationsevne. Der udarbejdes et koncept for løsningen.


  6. Forsøgsprojekt med LED-belysning på Grøndalsvænge Skole. Der er installeret LED-belysning med dagslysstyring i et klasselokale. Der er fokus på læring og komfort, herunder på brugen af smartboards. Der er allerede påvist energibesparelser på 75%. Der måles fortsat på belysningens energiforbrug og effekt på elevernes arbejde. Der udarbejdes et koncept for løsningen.


  7. Forsøgsprojekt med klimaskærm i Bo-Vest bebyggelsen Hyldespjældet. Der arbejdes med solarmapping på hele Bo-Vest bebyggelsen Hyldespjældet. Til efteråret 2012 afprøves nye løsninger på dele af klimaskærmen på ét af husene i Hyldespjældet. Der udarbejdes et koncept for løsningen.