Hvorfor er det nødvendigt at udvikle en ny beslutningsmodel til brug i renoveringsprojekter? Og hvilken betydning har pedellernes viden om klimaanlæg for en skoles energiforbrug?


Det er bare to af de spørgsmål, der vil blive besvaret, når Plan C den 1. november inviterer projektdeltagerne til den første workshop om projektets foreløbige resultater.


Dagen har to formål:

1. At fremlægge uddrag fra kortlægningsprocessen i de 6 delprojekter, og trække linjerne op for delprojekternes indbyrdes sammenhæng.

2. At fremlægge rammerne for næste fase af Plan C, med udgangspunkt i kortlægningsarbejdet, og med jeres input formulere afsættet for næste fase.
 
Læs mere om projektworkshoppen  her.