2011 har været et begivenhedsrigt år i Plan C. Flere af projektets resultater er begyndt at tage form og tegne en retning for projektets afsluttende år, 2012. 


I året der gik, har Plan C’s partnerkreds blandt andet:
  • Skabt forsøgsprojekt med lavtryksventilation på Vallensbæk Skole. Forsøgsprojektet skal demonstrere, hvordan energiforbruget til ventilation kan mindskes med 60% samtidig med at indeklimaet forbedres.


  • Sat spot på både de globale og lokale aspekter af energirenovering på konferencen FRONTHOUSE hvor 240 beslutningstagere og medarbejdere fra byggesektoren, kommunerne og boligforeninger satte hinanden stævne.


  • Arbejdet med en række øvrige modeller, koncepter og forsøgsprojekter, som skal være med til at realisere de grønne potentialer i byggesektoren.

Året der kommer

Et årsskifte lægger også op til planer og visioner for det nye år. 2012 bliver Plan C’s sidste projektår. Det bliver året, hvor projektets produkter og resultater tager deres endelige form. I 2012 vil Plan C blandt andet:  • Afvikle en konference for kommunale beslutningstagere om finansieringsmodeller for rentable energirenoveringer.


  • Præsentere en model for udbudsfri OPI. Modellen skal hjælpe byggeriets aktører med at overvinde de juridiske barrierer forbundet med OPI-projekter i byggeriet.


  • Gennemføre forsøgsprojekter med blandt andet klimaskærme og bygningsintegrerede solceller.


  • Præsentere modellen Ren Proces, som giver værktøjer til en mere smidig proces for energirenoveringer. Modellen sætter blandt andet fokus på de forskellige aktørers kompetencer i et renoveringsprojekt.