Plan C antager i “Vision for en bæredygtig varmeforsyning,” at fjernvarmeforsyningen omlægges til lavtemperatur. Det forventes, at mange bygninger ikke når at blive energirenoveret inden denne omlægning. Det bliver derfor en udfordring at sikre, at varmebehovet i disse bygninger kan dækkes med lavtemperaturfjernvarme.


Det er udgangspunktet for et forsøgsprojekt i Plan C, hvor Brøndby Kommune og DTU-Byg tester lavtemperaturfjernvarme i den ikke-renoverede SFO Højkær. Der måles blandt andet på, hvor lavt frem- og returløbstemperaturerne faktisk kan skrues ned i en ikke-renoveret bygning.


Beregninger siger god for lavtemperatur i SFO’en
Lavtemperaturfjernvarmen blev installeret sammen med et nyt CTS-system i SFO’en i marts.


“Da vi gik ind i sommerperioden, kort efter vi havde installeret systemet, har vi desværre ikke måledata, før vi har været igennem den kommende opvarmningssæson om 4-6 måneder,” siger Mikkel Ås Hansen. Han er bygningskonstruktør i Teknisk Forvaltning i Brøndby Kommune og forventer gode resultater med lavtemperaturfjernvarme i SFO’en.


“DTU lavede nogle gode beregninger på mulighederne for lavtemperaturfjernvarme i SFO Højkær. De viste blandt andet, at det vil være muligt at sænke frem- og returløbstemperaturer væsentligt og stadig bevare en indetemperatur på 20 grader,” forklarer Mikkel Ås Hansen.


Fleksibel lavtemperatur ved forskellig udetemperatur
Undersøgelsen fra DTU-Byg tog højde for en række faktorer som blandt andet antal rum i SFO’en, antal vinduer, antal radiatorer, radiatorernes varmeeffekt og ventilation. På baggrund af de mange variable lavede DTU simuleringer af forskellige temperaturkombinationer.


Simuleringerne viser, at SFO Højkær uden energirenovering kan opvarme rummene til 20 grader med lavtemperaturforsyning på 55 grader i fremløb og 25 grader i returløb, såfremt udetemperaturen er mere end 1 grad. Hvis udetemperaturen derimod falder til minus 6 grader, er det nødvendigt at hæve fremløbstemperaturen til 60 grader.Plan C tester fremløbstemperatur på 55 grader i SFO Højkær i Brøndby Kommune (Foto: Gate 21) 


“Vi ser frem til, når varmesæsonen er ovre, at kunne evaluere målingerne og se, hvorvidt varmeanlægget har kunnet leve op til vores forventninger,” slutter Mikkel Ås Hansen, om projektet, der også indebærer evalueringer af brugernes oplevelser af bygningens temperaturer.


 


Fakta om projektet i SFO Højkær i Brøndby
SFO Højkær har i forbindelse med projektet fået installeret en ny varmeveksler, termostat- og CTS styring, da projektet også har fokus på energibesparelser. Derfor er der også indført natsænkning af temperaturen i SFO’en. Det stiller andre krav til forsyningen, da rumtemperaturen skal øges til 20 grader, når skoleeleverne er til stede mellem kl. 12.00-17.00.


Når varmesæsonen er ovre vil Brøndby Kommune vurdere målingerne på både varmeforsyningen og på de energibesparelser, der er opnået som følge af styring af indetemperaturen gennem CTS-anlægget.


 


Af Lene Ulsted Carlsen