Nye tanker for finansiering skal være med til at skabe merværdi i energirenoveringer.


Totalværdi, i forbindelse med energirenovering, handler om at betragte en bygning ud fra et helhedsperspektiv, der tager højde for såvel miljø og sociale forhold som økonomi og dermed også det totaløkonomiske perspektiv.


Men finansieringstankesættet i firhold til energirenovering er ikke optimalt, hvilket i værste tilfælde indsnævrer energirenoveringsprojekterne.


Den eksisterende lovgivning er ikke fulgt med behovet for energirenoveringer. Kommunerne har et vist råderum at give af og det afgrænsede råderum gør, at mulighederne for finansiering til energirådgivninger er meget fastlåste i den eksisterende lovgivning.


I Finansieringskataloget er samtlige finansieringsmuligheder samlet. Det er et fagligt katalog, der dels skal tjene som inspiration til at afsøge muligheder, og dels vil være et godt udgangspunkt til at skabe et samlet overblik over alle muligheder inden for overvejelser i forhold til finansiering og projektøkonomi.


Men kataloget er i sig selv ikke nok. “Uden nye tanker for finansiering løfter vi ikke overlæggeren for energirenovering,” siger projektleder i Plan C, Charlotte Schunck.


“Derfor vil Plan C i 2012, med udgangspunkt i kataloget, kigge på de eksisterende muligheder for finansiering og undersøge, om det er muligt at udvikle nye innovative tankesæt som modsvar til den eksisterende lovgivning. Vi ser en mulighed i at invitere beslutningstagere og sammen finde løsningen,” siger Charlotte Schunk.


Finansieringskataloget vil ligge færdigt ved udgangen af 2012.