”Region Hovedstaden har en stor bygningsportefølje, som vi løbende har behov for at renovere. Det er ikke kun i nybyggeri, at man skal tænke i energiløsninger. Fordi vi har for milliarder af kroner eksisterende bygningsmasse, der absolut skal  energirenoveres, hvis vi vil minimere vores energiforbrug, og her ser jeg frem til at se de konkrete løsninger, Plan C vil præsentere for os.”
 
Således sagde formanden for Region Hovedstadens Miljø- og klima udvalg, Lars Gaardhøj, da han torsdag d. 21. marts bød de godt 50 gæster velkommen, som havde trodset snevejret og var mødt op til Plan C’s afsluttende Roadshow i Region Hovedstadens bygninger i Hillerød. 
 
Arrangementet bød på præsentationer af de over 20 produkter, som Plan C igennem de seneste 3 år har udviklet inden for energirigtig renovering.
 
Et af de produkter, der blev præsenteret var Totalværdimodellen, der er et online digitalt værktøj, som kan være med til at sikre  et veldokumenteret beslutningsgrundlag for en 360 graders renovering.
 
”Vi renoverer lige nu bygninger fra 60’erne og 70’erne før vi renoverer dem vi byggede i 50’erne, fordi man byggede med en større knapheds tilgang efter krigen, der gav sig til kende i stor kvalitet og indtænkning af værdi i bygningerne fra den tid. Totalværdimodellen bringer beslutningsgrundlaget i renoveringer nærmere sådan en tankegang,” fortalte arkitekt og partner i tegnestuen AI, Tomas Snog, der præsenterede Totalværdimodellen.
 
Elinstallatør virksomheden Høyrup & Clemmensen var en af de virksomheder, som var mødt op til roadshowet for at få inspiration til deres arbejde med energirenovering.
Thøger Pørlner fra Høyrup & Clemmensen fortalte, at virksomheden netop er i gang med at udvikle en større pakkeløsning til deres kunder, hvor de i byggefasen godt kunne bruge Plan C-produktet RenProces, der er et digitalt online værktøj, der fremmer kommunikationen mellem brugere og aktører i energirenoveringsprojekter.