Plasthåndtering i Region Sjælland

I projektet vil Region Sjælland nedbringe forbruget og øge genanvendelsen af plast.

ET GRØNNERE SYGEHUS

Et bredt flertal i Regionsrådet har besluttet at investere 8 millioner kroner i 2020 i at nedbringe plastforbruget i Region Sjælland og sikre en bedre genanvendelse af plastaffald. På den måde kan regionen reducere den samlede klimabelastning.

Indsatsen fokuserer på regionens sygehuse, hvor der skal findes alternativer til plast, udvikles nye muligheder for genanvendelse og sikres en bedre affaldshåndtering.

 

PLADS TIL INNOVATION

Der findes allerede løsninger til at reducere plastforbruget eller erstatte fossilt produceret plast med plantebaseret plast. Vi skal bruge de løsninger, der er tilgængelige, og som relativt nemt kan implementeres.

I projektet bliver der arbejdet med eksisterende løsninger, men også udviklet nye. Den dybe tallerken skal ikke genopfindes, men vi ved, at det kræver nytænkning og udvikling af innovative løsninger at komme helt i mål.

 

HVORFOR FOKUS PÅ PLASTAFFALD?

Verden over er plastaffald et stigende miljøproblem. Både fremstillingen og afbrændingen af plast belaster klimaet med CO2, og plastaffald i naturen skader dyrelivet og finder vej til vores fødevarer.

Der findes mange forskellige typer plast, som ofte bliver blandet med hinanden og andre tilsætningsstoffer, for eksempel i emballage. Det kan gøre det svært at sortere og genanvende plasten. Vi er derfor nødt til at tænke på plastprodukternes samlede livscyklus, så vi indkøber, sorterer og bortskaffer materialerne rigtigt.

 

PARTNERE

Gate 21, Roskilde Universitet og Region Sjælland.

KONTAKT

Projektleder
Camilla Raagaard Ernst

camilla.raagaard.ernst@gate21.dk

Varighed

Januar 2020 – December 2023

Partnere

Gate 21, Roskilde Universitet (RUC), Region Sjælland.

Download brochure om indsatsen her