For at samle og koordinere på tværs af skel og kommunegrænser har projektet ’Energi på Tværs’ samlet forsyningsselskaber og forvaltninger til temaften den 24. november på Amager Ressource Center, ARC – og igen dagen efter på Fredensborg Rådhus, for de som var forhindret. Temaaftnerne var indledningen på de politiske temadiskussioner, der frem til marts 2015 skal finde sted i kommunerne om strategisk energiplanlægning.
 
Stærkt fremmøde
På begge de to mørke novemberaftener var der stor interesse og et stærkt fremmøde fra kommunernes miljø-, teknik-, og planudvalg, medlemmer af Klimapolitisk Forum samt repræsentanter for energiselskabernes bestyrelser. Det blev en god anledning til sammen at debattere nogle af de centrale temaer og udfordringer for omstillingen af hovedstadsregionens energi- og transportsystem.
 
’Det var nogle rigtig spændende temaaftener. Man siger jo, at hvor der er vilje, er der vej. Og vilje er der masser af’, siger Özkan Kocak, medlem af miljø- og trafikudvalget i Region Hovedstaden, og uddyber: ’Det er klart, at der er masser af udfordringer, og at vi skal kigge på de traditionelle skel og måder at planlægge og arbejde på. Men når det er sagt, er der også masser af potentiale og muligheder. Jeg er meget fortrøstningsfuld’. Özkan Kocak deler formandskabet i Klimapolitisk Forum med Fredensborgs borgmester Thomas Lykke Pedersen.
 
Skru ambitionerne op
Klimastrategiens målsætning om at basere energi- og transportsystemet i hovedstadsregionen 100 procent på vedvarende energi i 2050 er ambitiøs. Der var dog borgmestre på temamøderne, der gav udtryk for, at det ikke er ambitiøst nok.  
 
’Fremtidens løsninger skal vælges NU, ’ sagde borgmester John Schmidt Andersen fra Frederikssund Kommune og lagde i sit oplæg op til, at målsætningen godt kunne rykkes til 2035. 
 
Fokus på konkrete tiltag
Fremtidens energi- og transportsystem skal udvikles nu. Det er vigtigt, at der bliver taget de rigtige beslutninger, og at der sættes fokus på konkrete tiltag. Dette bakkes op af borgmester Thomas Lykke Pedersen, Fredensborg Kommune: ’Visionen skal gøres konkret, så der undgås suboptimering, og de rigtige beslutninger tages.  Energi på Tværs skal pege på konkrete tiltag, som hovedstadsregionen i fællesskab kan gennemføre og derved stille sig i spidsen for den grønne omstilling.’ 
 
’Kommunen skal gå foran som det gode eksempel. Man kan ikke forvente, at virksomheder og borgere gør det,’ sagde Johannes Hecht-Nielsen der er formand for teknik- og miljøudvalget i Helsingør Kommune.
 
Og samme opfordring lyder fra Morten Bæk, der er direktør i Energistyrelsen: ’Kommunerne har rigtig mange muligheder for at fremme den grønne omstilling af energisystemet – som virksomhed, som myndighed, som rollemodel og gennem den nære kontakt til borgere og erhvervsliv. Disse muligheder og jeres store engagement skal vi bruge til at sikre og drive en omkostningseffektiv og bæredygtig omstilling.’
 
Hele regionens projekt
Den 13. april 2015 mødes de 29 borgmestre i regionen for at samle op på de politiske drøftelser af projektet. 
 
’Det er vigtigt at understrege, at Energi på Tværs samler alle forsyningsselskaber og kommuner i hovedstadsregionen. Projektet har brug for en fælles, bred involvering – selvom tempoet selvfølgeligt påvirkes af de partnere, der engagerer sig,’ siger Poul Erik Lauridsen, direktør i Gate 21, den grønne nonprofit-organisation, der koordinerer og projektleder Energi på Tværs.