Poul Erik Lauridsen er fra januar tiltrådt som direktør i partnerorganisationen Gate 21. Poul Erik har været ansat i Gate 21 fra maj 2011 som projektchef. Siden marts 2012 har han fungeret som konstitueret direktør.Poul Erik Lauridsen er ny direktør i Gate 21


Gate 21 er et partnerskab bestående af 50 kommuner, videninstitutioner og private virksomheder. Partnerkredsen arbejder for at accelerere den grønne omstilling ved at udvikle nye energieffektive løsninger på kommunernes klimaudfordringer. Gate 21’s partnere samarbejder gennem offentlige private innovationsprojekter, som både støtter kommunernes klimaarbejde og giver de private partnere nye muligheder for udvikling og vækst.


I 2013 får Poul Erik Lauridsen blandt andet fokus på den videre implementering af Gate 21’s nye strategi, lanceringen af flere nye offentlige private innovationsprojekter og udvidelsen af organisationens programafdeling.


Før han kom til Gate 21 arbejdede Poul Erik Lauridsen som leder af den klimapolitiske afdeling hos CARE International, der støtter tredjeverdenslandene i deres udfordringer i relation til klimaforandringerne. Tidligere har Poul Erik ledet CARE Danmarks landeprogram i Ghana og arbejdet som projektkoordinator hos DIIS, Danish Institute for International Studies.