Power Bio øger udbuddet af biomasse til grøn energiproduktion og højværdiprodukter

For at nå i mål med den grønne omstilling skal biomassens rolle og funktion udfoldes mere end tilfældet er i dag. Vi skal se alle typer biomasse som værdifulde råstoffer og lære at udnytte dem bedst muligt med omtanke for både miljø og klima — og i forhold til energisystemets funktion, hvor biogas er et aktiv i balancering af systemet.

Kampen om biomassen forstærkes i fremtiden. Vi har derfor ikke råd til, at biomassen ligger og rådner i vejkanter og på strande eller bliver deponeret eller afbrændt. Vi skal i stedet anvende biomassen til både vedvarende energiproduktion og til produktion af højværdiprodukter. På den måde bidrager biomassen både til omstilling af energisektoren, og til andre sektorer som er afhængige af fossile råstoffer eller meget energitunge processer, for eksempel olie til plast, flybrændstof og stenuld til isolering.

Power Bio har det overordnede formål at øge udbuddet af biomasse til grøn energiproduktion og højværdiprodukter gennem effektive anvendelser af uudnyttet restbiomasse samt halm.

Biomassen anvendes i kaskader altså en trinvis udnyttelse af biomassen. Herved løftes biomasserne til så høj en værdi som mulig og værdikæden forlænges. Dette kan gøre indsamlingen meningsfuld og rentabel for både kommuner og biomasseaftager, hvilket ikke er tilfældet i dag.

Projektet viser vejen til best practice for at udnytte hver enkelt biomasse optimalt og til flere formål; energi, højværdiprodukter og CO2-lagring. Gennem samarbejde på tværs af kommuner, virksomheder og praksisnær forskning vil projektet understøtte implementering af konkrete indsatser indenfor indsamling og anvendelse. Projektets mange kommunale partnere giver et unikt grundlag for at kunne opnå større mængder biomasse til energiformål og højværdiformål. Dette kræver dialog mellem indsamlingsaktører, biomasseejere og virksomheder, så biomassen rent faktisk kan blive, og bliver, anvendt.

Der bygges på erfaringer fra Interreg-projektet Greater Bio, hvor det blandt andet blev klargjort, at skalering og vidensdeling er afgørende for at restbiomasse kan få en relevans i den grønne omstilling.

Netop derfor er det grænseregionale fokus i projektet afgørende for at kunne opbygge de nødvendige mængder og kompetencer, hvilket på sigt kan føre til en egentlig biomasseklynge til gavn for erhvervsudviklingen i regionen.

Fokus er på skabelse af konkrete løsninger, hvilket har bevirket en stor partnertilslutning, og muliggør den nødvendige skalering i en grad, som ikke er set før i Danmark og Sverige. Det fjerner en barriere og muliggør konkrete løsninger til at overkomme barrierer for anvendelse fx ved at rense affald fra vejgræs og sand fra strandopskyl, så anvendelse til biogas muliggøres. Biogas og pyrolyse spiller en central rolle i den grønne omstilling, da det er anvendelsestyper, der kan levere store voluminer og ikke kræver samme kvalitet som mange højværdianvendelser.

De gode løsninger kræver et samspil mellem kommuner og virksomheder. Derfor arbejdes med markedsinnovation i en tværgående arbejdspakke, hvor kommuner i samspil med potentielle biomasseaftagere kan præcisere behov, og hvor virksomheder kan komme med løsninger inden for både indsamlingsteknologier og anvendelse af restbiomasse til energiløsninger og nye produkter.

En række vidensinstitutioner vil støtte virksomhederne og give adgang til data, testfaciliteter og materiale. En af nøglerne til vurdering og prioritering af anvendelse af restbiomasse, er videreudvikling og udrulning af et biomassevurderingsværktøj fra Greater Bio projektet. Værktøjet kortlægger biomassepotentialer ift. mængder, kvalitet og klimaaftryk ved forskellig anvendelse, samt vægter biogaspotentiale kontra højværdiprodukt-potentiale til gavn for morgendagens biobaserede løsninger.

Power Bio skaber volumen i den grønne omstilling gennem grænseregionalt, geografisk bredt samarbejde med fokus på græs, tang og halm til gavn for forsyningssikkerhed, miljø og økonomi.

Fakta

Partnere: Sustainable Business Hub, Lunds universitet, NSR, Solserv, Lunds kommun, Malmö stad, Tomelilla kommun, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Roskilde Universitet (RUC), Teknologisk Institut (TI), Ringsted Biogas, Søuld, Business LF (BLF), Halsnæs Kommune, Odsherred Kommune, Greve Kommune, Køge Kommune, I/S Strandparken, Rudersdal Kommune, Hørsholm Kommune, Vallensbæk Kommune, Kommunernes Internationale Miljøorganisation (KIMO)

Lande: Sverige, Danmark

Regioner: Skåne (SE), Hovedstaden (DK), Sjælland (DK), Midtjylland (DK)

Periode: 16. januar 2023 – 16. januar 2026

Budget: 4.291.360 EUR. Heraf bevilgede EU-midler: 2.574.813 EUR

Lead Partner: Gate 21

Power Bio er støttet af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak (Interreg ØKS)

BLIV EN DEL AF VORES COMMUNITY OG FÅ ADGANG TIL VIDEN OG VÆRKTØJER

Vi inviterer alle interesserede indenfor i Power Bio Community — et lærings- og erfaringsnetværk for kommuner , virksomheder og andre, som arbejder professionelt med biomasse.

Læs mere her. 

KORT FAKTA

Lande: Sverige, Danmark

Regioner: Skåne (SE), Hovedstaden (DK), Sjælland (DK), Midtjylland (DK)

Periode: 16 januar 2023 – 16 januar 2026

Budget: 4.291.360 EUR. Heraf bevilgede EU-midler: 2.574.813 EUR

Lead Partner: Gate 21

KONTAKT

Projektleder Lea Knudsen

lea.knudsen@gate21.dk

+45 40 26 35 08

KONTAKT

Seniorprojektleder Katrine Lerhard

katrine.lerhard@gate21.dk

+45 3145 5931