Bæredygtig Bundlinje Bornholm

Hold dig opdateret med de seneste nyheder

Den første fredag i måneden udsender projektleder, Anne-Sofie Hattesen, en nyhedsmail med nyheder, resultater og status fra projektet Bæredygtig Bundlinje Bornholm.

Vil du modtage næste nyhedsmail? Så send en mail med teksten: “Ja tak send mig BBBs månedsbrev” til bgi@brk.dk

Bornholm er en foregangskommune inden for den grønne omstilling med deres strategi ’Bright Green Island’ og deres ambitiøse målsætning om at være CO2-neutrale i 2025. Projektet Bæredygtig Bundlinje Bornholm er en central del af strategiens erhvervsrettede indsats, hvor regionskommunen, sammen med Gate 21 og en række lokale partnere, vil få øens små og mellemstore virksomheder med på den grønne bølge.

I Bæredygtig Bundlinje Bornholm vil Gate 21, sammen med otte bornholmske partnere, udvikle og gennemføre grønne forretningsmodeller for 30-40 små og mellemstore virksomheder på Bornholm. De grønne forretningsmodeller skal være med til at indfri virksomhedernes potentiale for energi- og materialeeffektiviseringer, cirkulær økonomi og grøn forretningsudvikling. Det kan både handle om her-og-nu besparelser på energi og materialer og mere langsigtede konkurrencefordele ved at indtænke produkter eller services som en del af den cirkulære økonomi.

Som en del af projektet, bliver virksomhederne tilbudt processtøtte, kortlægning af potentiale for materiale og energieffektiviseringer, energiaudit, konsulentassistance til udvikling af grøn forretningsmodel, investeringsstøtte samt netværk og workshops.

Baggrund for projektet

Bæredygtig Bundlinje Bornholm er udviklet sammen med de bornholmske partnere og bygger videre på erfaringer fra Bæredygtig Bundlinje-projektet, der er i gang i Region Hovedstaden. Der er derudover også inddraget erfaringer fra andre lignende projekter, for eksempel fra Region Midtjylland.

FAKTA OM PROJEKTET

Partnere

Bornholms Affaldsbehandling (BOFA), Bornholms Energi og Forsyning (BEOF), Bright Green Island (BGI), Business Center Bornholm (BCB), Teknik og Miljø (TM), Destination Bornholm (DB), Energitjenesten Bornholm, Center for Regional- og Turismeforskning (CRT) og Vækstforum Bornholm.

Finansiering

Bornholms Vækstforum og EU’s Regionalfond med 16 millioner kroner

Varighed

November 2017 – ultimo december 2020

Projektleder

Gate 21

Mere information

Anne-Sofie Hattesen

Støttet af: