Bæredygtig Bundlinje

- Innovativ og bæredygtig produkt- og serviceudvikling i SMV’er

Potentialerne for en langt højere grad af ressourceeffektivitet i danske virksomheder er store. En rapport fra Ellen MacArthur-fonden viser, at en omstilling til cirkulær økonomi i Danmark frem mod 2035 vil betyde op til 13.000 ekstra jobs, et reduceret CO2-fodaftryk på tre til syv procent og et reduceret ressourceforbrug på op til 50 procent. Den udvikling vil projektet Bæredygtig Bundlinje gerne sætte skub i.

Bæredygtig Bundlinje giver 100 små og mellemstore virksomheder i Region Hovedstaden chancen for at få udviklet en grøn forretningsmodel, der kan forbedre energi- og ressourceeffektivitet, konkurrenceevne og derved bundlinje. Virksomhederne tilbydes strukturerede forløb med potentialeanalyse, konsulentbistand og processtøtte, som munder ud i en grøn forretningsmodel. Projektet har et mål om, at de 100 grønne forretningsmodeller skal kunne reducere materialeforbruget med cirka 230 tons og CO2-udledningen med cirka 1259 tons.

 

Procesmodel revideret
  • En gennemgang af din virksomheds produkter og processer.
  • En afdækning af din virksomheds grønne potentialer.
  • Adgang til skræddersyet viden, workshops og netværk med andre virksomheder.
  • Konsulenthjælp til at udvikle en grøn forretningsplan med miljømæssige og økonomiske gevinster.
  • Værktøjer til at måle på effekterne af din virksomheds grønne forretningsplan.

De direkte gevinster af projektet kommer naturligvis de 100 virksomheder til gode, men virksomhedernes reducerede CO2-udledning og ressourceforbrug giver også en positiv effekt på kommunernes klima- og affaldsmål samt grøn erhvervsudvikling. Og netop derfor spiller kommunerne en rolle i at samarbejde med deres virksomheder i Bæredygtig Bundlinje.

Projektet bygger videre på Carbon20-projektet, hvor 119 små og mellemstore virksomheder realiserede en gennemsnitsbesparelse på 22 procent CO2 per virksomhed.

 

FAKTA

Partnere

København, Fredensborg og Allerød Kommune, Frederikssund Erhverv, Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Aalborg Universitet København. Udover de små og mellemstore virksomheder samarbejdes også med Furesø, Hørsholm, Gentofte, Rudersdal, Hvidovre og Rødovre Kommune, Gribskov Erhvervscenter og Bornholms Regionskommune samt Dansk SymbioseCenter, Håndværksrådet, Dansk Erhverv, Væksthus Hovedstadsregionen, CPH Business Laboratorie & Miljø, Energisparesekretariatet og projekterne Compress og Bæredygtig Business.

Finansiering

Projektet er støttet af EU’s fond for regionaludvikling, Vækstforum Hovedstaden og Region Hovedstaden.

Varighed

Oktober 2015 – april 2019

Projektleder

Gate 21

Mere information

Projektleder Lise-Lotte Schmidt-Kallesøe

 

“At projektet er konkret og handlingsorienteret er vigtigt for virksomhederne. At de samtidig kan se en direkte effekt på bundlinjen, gør projektet super attraktivt.”

Jørgen Johansen

Borgmester, Allerød Kommune