Bæredygtig Produktion 3.0

Projekt Bæredygtig Produktion 3.0 arbejder for at styrke danske virksomheders kompetencer og muligheder for at skabe en mere bæredygtig produktion. I projektet arbejder Aalborg Universitet tæt sammen med 20 forskellige virksomheder med fokus på at styrke virksomhedens innovative kompetencer og undersøge, hvordan en cirkulær forretningsstrategi kan danne grundlag for en mere ressourceeffektiv produktion og mindre miljøbelastende produkter. Aalborg Universitet og virksomhederne arbejder i 2-årige forløb med følgende fire begreber:

  • Eco-design
  • Lukning af ressourcekredsløb
  • Cirkulære og bæredygtige forretningsmodeller
  • Ressourceeffektiv produktion og innovative partnerskaber

De 20 virksomhedsforløb skaber værdifuld viden om virksomheders ressourceeffektive omstilling, med nedslag i hele produktionsprocessen – fra design til brug. En viden og kompetenceopbygning, der skal være med til at hjælpe endnu flere virksomheder på vej. Derudover fokuserer projektet også på at styrke kompetenceopbygningen på tværs af virksomheder, kommuner og affaldsselskaber. En stærkere tværgående indsats, skabt af nødvendige synergier, vil betyde meget for indsatsen mod at optimere den ressourceeffektive produktion hos danske virksomheder.

De 20 virksomhedsforløb evalueres både på miljømæssige effekter, økonomiske besparelser og øget innovationsniveau og netværk. Alle erfaringer og viden fra de 2-årige forløb forankres og formidles, så projektet kan inspirere bredt og være med til at accelerere den cirkulære økonomi i forhold til danske virksomheder.

Gate 21’s rolle i projektet er en række leverancer inden for blandt andet kommunikation og afholdelse af workshops.

FAKTA

Partnere

Aalborg Universitet København, NBE og Gate 21.

Varighed

September 2016 – oktober 2018

Projektleder

Aalborg Universitet

Mere information

Katrine Munch Vollesen

 

Projektet er finansieret af:

Partnere: