Biogas2020

Biogas2020 Sjælland arbejder lokalt på Sjælland med at afdække muligheder for at etablere nye biogasanlæg i tilknytning til industrivirksomheder på Sjælland og Lolland-Falster. Målet er at skabe en stærk sammenhæng mellem erhvervslivet, lokalsamfundet og energiforsyningen. Målgruppen er virksomheder på Sjælland, der kan opnå enten økonomiske eller forsyningssikkerhedsmæssige fordele ved at levere til eller aftage fra biogasanlæg.

Projektet leverer op til 10 detaljerede analyser af potentielle biogasanlæg. Formålet er at forberede anlæggene til den endelige godkendelsesproces. Analyserne omfatter blandt andet råvaresammensætningen, gaspotentialer (udrådningsforsøg), teknologivalg, af hvem og hvor biogassen kan aftages, og hvordan restprodukterne kan anvendes. De endelige cases udvælges gennem en indledende screening, for at finde frem til de mest realiserbare anlæg.

Biogas2020 Sjælland er en del af et større Biogas2020-projekt under Interreg-programmet Øresund-Kattegat-Skagerrak. Formålet med projektet er at skabe en fælles nordisk biogasplatform. Projektets styrke ligger i den store ekspertise, der kan trækkes på fra hele Skandinavien til glæde for de virksomheder, kommuner og andre partnere, der ønsker biogasanlæg etableret på Sjælland. Projektets arbejde i Region Sjælland bygger naturligt videre på erfaringer og resultater skabt i projekterne Bioenergi Sjælland og STEPS.

FAKTA

Partnere

Der er 33 partnere på tværs af Norge, Danmark og Sverige. Biogas 2020’s arbejde i Region Sjælland består af partnerne: Frederikssund Kommune, Gate 21 og Roskilde Universitet (projektleder).

Finansiering

Biogas2020 er finansieret af Interreg-programmet Øresund-Kattegat-Skagerrak. Region Sjælland medfinansierer aktiviteter i Region Sjælland. Den samlede finansiering i Biogas2020 er på 11,8 mio. euro.

Varighed

Projektet løber fra d. 1. juli 2015 – d. 30. juni 2018.

Projektleder

Roskilde Universitet.

Mere information

Du kan læse mere om Biogas2020-projektet på Biogas2020’s egen hjemmeside, Biogas2020’s Facebook, Twitter eller Interreg Öresund-Kattegat-Skagerraks Linkedin.

Du kan kontakte Tommy Olsen, projektleder, Gate 21, hvis din virksomhed er interesseret i at høre nærmere om, hvorvidt I kan drage fordel af at blive en del af samarbejdet.

Projektet er en del af:

Projektet er finansieret af: