Bygningsintegrerede solceller

I Danmark har vi en vision om at omstille vores energisystem til vedvarende energi inden 2050. Den omstilling kræver, at vi fokuserer på en række vedvarende energiteknologier. For eksempel viser undersøgelser udarbejdet i projektet Energi på Tværs, at solceller på tage og facader har potentiale til at udgøre 15 procent af el-produktionen i hovedstadsområdet i 2050. Hvis vi skal få gavn af det potentiale, er det nødvendigt at afprøve forskellige modeller for, hvordan solceller bedre kan integreres i bygningerne.

Formålet med projekterne Low Cost Active House BIPV og PV Active Roofs and Facades er at udvikle nye innovative modeller, der muliggør en øget integration af solceller i bygningen. Projekterne ser på helheden omkring byggeprojekter og medtænker både bygningsejerens behov for æstetisk skønne bygninger, rentabelt byggeri, drift og energibesparelser, såvel som samfundsmæssige behov i forhold til fremtidens energisystem.

Som en del af projekterne tilbydes bygningsejere finansiel støtte på 8 % af den samlede anlægssum til opsætning af solceller. Dertil kommer støtte i form af 60 % til udarbejdelse af skitseprojekter, samt mulighed for måling af anlæggets løbende performance i 2 år efter tilslutning.

Konference: Solceller – en del af fremtidens energisystem

Den 26. september 2017 slog projekterne PV Active Roofs and Facades, Low Cost Active House BIPV og BIPV Quality Cities sig sammen og stod bag en konference med formålet at forny debatten om solceller.

Som et resultat af projekterne og i anledning af konferencen blev der offentliggjort to nye analyser fra henholdsvis Aalborg Universitet og potentiale for solceller i fremtidens energisystem, og en af DAMVAD Analytics, der kortlagde eksport- og vækstpotentialet for danske solcelleløsninger.

PV Active Roofs and Facades

Projektet PV Active Roofs and Facades er målrettet den almene boligsektor og har til formål at udbrede effektive rentable bygningsintegrerede solcelleløsninger, i form af enten bygningsintegrerede PV-moduler i tagløsninger eller som en del af generelle renoveringsprojekter og nybyggeri.

Projektets målsætning er, at der installeres i alt 2,6 mwp BIPV-løsninger hos almene boligforeninger. Herigennem vil projektet bidrage til udvikling og afprøvning af nye løsninger, samt udvikling af gode business cases, der kan bidrage til at udbrede viden om potentialet for opsætning af solceller i den almene sektor.

På baggrund af erfaringer fra projektet udpeges en række anbefalinger til solcellestrømmens rolle i det samlede energisystem i Danmark, samt hvordan lovgivningen fremadrettet kan understøtte en bæredygtig udvikling på området. Dette arbejde inddrager også erfaringer fra projektet Low Cost Active House BIPV.

Low Cost Active House

Projektet er målrettet professionelle bygherrer og har til formål at fremme udbredelsen af BIPV-løsninger i boligejendomme og offentligt byggeri. Det vil projektpartnerskabet gøre ved at udvikle arkitektonisk tilpassede og omkostningseffektive løsninger, som helt eller delvist erstatter traditionelle tag- og facadematerialer, og som er en integreret del af et samlet koncept for fremtidens Aktiv Hus byggeri.

Løsningerne demonstreres på større nybyggerier og renoveringer i både boligselskaber, virksomheder og kommuner. Der vil være fokus på energibesparelser og dokumenteret ydeevne i henhold til de internationale Active House specifikationer.

På baggrund af erfaringer fra projektet udpeges en række anbefalinger til solcellestrømmens rolle i det samlede energisystem i Danmark, samt hvordan lovgivningen fremadrettet kan understøtte en bæredygtig udvikling på området. Dette arbejde inddrager også erfaringer fra projektet PV Active Roofs and Facades.

FAKTA: PV Active House and Facades

Partnere

Gate 21, Cenergia, Solar City Denmark, Foreningen af Bæredygtige Byer og Bygninger, Energimidt Infrastruktur A/S, Teknologisk Institut, Aalborg Universitet, Kuben Management og Solarplan.

Finansiering

Den samlede projektsum er på 35 mio. kr. Projektet støttes af ForskVE med 5,5 mio. kr.

Varighed

September 2014 –  september 2017

Projektleder

Gate 21 er projektejer og ansvarlig for den overordnede koordination af projektet. Cenergia er projektleder og projektets tekniske koordinator.

Mere information

Programleder, Smarte Byer & Lokalsamfund

FAKTA: Low Cost Active House

Partnere

Aalborg Universitet, Cenergia, Kuben Management A/S, EnergiMidt A/S, Foreningen af Bæredygtige Byer og Bygninger, Teknologisk Institut, Solarplan og Solar City Denmark.

Finansiering

Den samlede projektsum er på 35 mio. kr. Projektet støttes af ForskVE med 6 mio. kr.

Varighed

April 2015 – marts 2018

Projektleder

Gate 21 er projektejer og ansvarlig for den overordnede koordination af projektet. Cenergia er projektleder og projektets tekniske koordinator.

Mere information

Programleder, Smarte Byer & Lokalsamfund

8%
I STØTTE TIL ANLÆG AF BYGNINGSINTEGREREDE SOLCELLER I ALMENE BOLIGSELSKABER
60%
I STØTTE TIL SKITSE-PROJEKTER