Carbon 20

Projektet blev afsluttet i december 2013. Download lægmandsrapporten med projektes resultater her.

Carbon 20 projektet er et samarbejde mellem 7 kommuner, 100 virksomheder og 2 videninstitutioner om partnerskabsmodeller, klimatilpasning og CO2 reduktion på lokalt niveau. Målet er, at virksomhederne hver især skal reducere deres CO2 udledning med 20 procent.

Gå til Carbon 20’s egen hjemmeside >>

Fakta


Titel: Carbon 20

Resume: Et Offentligt-Privat Partnerskabsprojekt, hvor partnerne skal arbejde med partnerskabsmodeller, klimatilpasning og CO2-reduktion på lokalt niveau.

Formål: 100 virksomheder skal reducere deres CO2-udledning med 20 procent.

Finansiering: Samlet budget: 16 mio. kr., hvoraf 50% finansieres af EU’s Life+ program og 50% finansieres af de deltagende partnere.

Partnere: Bag projektet står Green Cities kommunerne Albertslund, Allerød, Ballerup, Herning, Kolding og København samt Næsteved Kommune, Kommunernes Landsforening, DTU, Aalborg Universitet, Gate 21 og Business Kolding.

Tidsramme: Januar 2011 – december 2013

Kontakt: Lone Kelstrup, Gate 21