Connecting People for Green Skills

Bæredygtigt byggeri og energirenovering er i dag ikke obligatoriske emner ved en svendeprøve, og dermed er det heller ikke emner, der vægtes højt i håndværkernes undervisningsforløb, viser tidligere undersøgelser.

Det er problematisk, da håndværkere for fremtiden forventes at kunne yde kunder en kvalificeret og tværfaglig rådgivning i forbindelse med både nybyggeri og energirenovering. Håndværkere skal kunne bidrage til at sikre, at bygninger opføres og renoveres ud fra fremtidens byggestandarder, med totaløkonomi for øje og ved brug af de mest energieffektive teknologier og materialer.

 

Fremtidens kompetencer

Det tværeuropæiske projekt ’Connecting People for Green Skills’ undersøger, hvilke grønne fagkompetencer lærlinge, uddannede håndværkere og øvrige aktører i byggebranchen med fordel kan tilegne sig for i højere grad at kunne rådgive og vejlede bygnings- og boligejere om bæredygtigt byggeri.

Målet er, at dette på sigt vil føre til en større forståelse for materialevalg, energieffektivitet og genanvendelse på alle niveauer i byggesektoren.

 

Hovedaktiviteter 

Gate 21 gør følgende i projektet:

  • Gennemfører undersøgelser og workshops, der har til formål at afdække kompetenceudviklingsbehov hos håndværkere. Analyserne gennemføres i samarbejde med Plan2B Grøn Fagkundskab.
  • Nedsætter en ekspertkomité, der skal kvalificere undersøgelsesresultaterne. Ekspertkomitéen vil bestå af repræsentanter fra undervisningsmiljøet og byggebranchen.
  • Understøtter undervisningen og opkvalificeringen af håndværkere.

 

FAKTA


Titel: Connecting people for Green Skills

Formål: At identificere udfordringer for den grønne omstilling af byggebranchen i Europa og kortlægge og understøtte videreuddannelsesmuligheder for håndværkere inden for bæredygtigt byggeri.

Samarbejdspartnere: Pacto Territorial para el Empleo de la Ribera (Spanien), Instituto Valenciano de la Edificación (Spanien), Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción (Spanien), Polish Association of Construction Employers ( Polen), Danmar Computers LTD (Polen), Vilnius Builders Training Centre (Litauen) og European Office of Cyprus (Cypern).

Finansiering: Samlet budget 2,96 mio. kr., hvoraf 79,99 % finansieres af EU Progress program og 20,01% finansieres af de deltagende partnere.

Tidsramme: Oktober  2014 – Marts  2016.

Kontakt: Maja Yhde, Gate 21