D-Light

Belysningsområdet oplever et teknologiskift rettet mod mere energieffektive lyskilder som eksempelvis LED, der de seneste år har fået et betydeligt markedsgennembrud. Ved høje lysstyrker falder effektiviteten af LED dog. Det problem vil projektet D-Light løse ved at benytte diodelaser-teknologi, som har potentiale til at være mere effektiv end LED, når der skal laves store lysmængder. Laserbaseret belysning kan ses som en udvikling af LED-teknologi, hvor samme materialer benyttes til at producere fotoner fra elektricitet. I en laser udsendes lyset i en tynd koncentreret stråle. Målet for projektet D-Light er at skabe energieffektiviseringer, præcision og kvalitet i belysning. Projektet vil demonstrere den nye teknologi under reelle forhold i en kommune, hvor der vil blive opstillet prototype-lygtepæle med lasere som lyskilde. Frem mod det mål vil der blive arbejdet med:

  • diodelasere som lyskilde
  • fosformaterialer til at konvertere laserlyset til hvidt lys
  • design og produktion af lysarmaturer, som udnytter lyset optimalt
  • undersøgelse af lyskvaliteten, og hvordan lyset opfattes af brugerne.

D-Light vil være medvirkende til at flytte produktion af lyskilder tilbage til Danmark og give markedet nye muligheder for præcision og effektivitet af belysningen.

FAKTA

Partnere

DTU Fotonik, Norlase, Gate 21 (DOLL), Statens Byggeforsknings Institut (SBi), Mads Odgård Design og Focus Lighting.

Finansiering

Budgettet er 11,22 millioner kroner, hvoraf EUDP har støttet projektet med 7,29 millioner kroner.

Varighed

2015 – 2017

Projektleder

DTU Fotonik

Mere information

Teddy Sibbern Larsen, projektleder Smart City