Datahub og Kompetencecenter

Udviklingen af smarte byer har for alvor fået fart, og vil kunne give afgørende svar på, hvordan vi kan drive vores byer mere intelligent og ressourceeffektivt til glæde for byens borgere og besøgende. Men hvad er de centrale udfordringer og behov hos nøgleaktørerne inden for Smart City-udviklingen i hovedstadsregionen? Det søger projektet, Data Hub & Kompetencecenter at give svar på.

Det er Region Hovedstaden, der ønsker at etablere et fælles regional-kommunalt Data Hub og Kompetencecenter, som kan understøtte Smart City-aktørerne i Greater Copenhagen i anvendelsen af intelligente by-metoder. Formålet er at understøtte bæredygtig byudvikling til gavn for borgere, virksomheder og bæredygtig vækst med inddragelse af digitalisering, data og moderne teknologi. Indsatsen er et bidrag til at styrke og fremme regionens position som verdens førende for udvikling, test og demonstration af Big Data og Smart City-løsninger.

Projektet er en forundersøgelse, hvor følgende leverancer udarbejdes:

  • en kortlægning af Smart City-feltet i Region Hovedstaden (Asset Mapping)
  • en behovsanalyse, der afdækker behovet hos nøgleaktørerne (kommuner og virksomheder)
  • en række anbefalinger, der afdækker hvordan eksisterende initiativer kan understøtte et regional-kommunalt Data Hub og Kompetencecenter

 

FAKTA

Partnere

Gate 21,  CLEAN og Region Hovedstaden.

Finansiering

Afklares

Varighed

1. juli 2016 – 31. marts 2017

Projektleder

Gate 21

Mere information

Maja Yhde, projektleder Smart City