DK2020 i Østdanmark

I juni 2020 aftalte KL, Realdania og de 5 regioner en partnerskabsaftale om at udarbejde pariskompatible klimaplaner for hele Danmark. Partnerskabet hedder ”DK2020 – Klimaplaner for hele Danmark”. For hver region er der aftalt en regional organisering, hvor en regional operatør skal støtte kommunerne i udarbejdelse af klimaplaner.

I Sjællandsregionen varetages denne rolle i et samarbejde (kaldet Sjællands Klimaforum) mellem KKR Sjælland (ved Gate 21) og Region Sjælland.  

I Hovedstadsområdet varetages rollen i et samarbejde mellem KKR Hovedstaden/Gate 21 og Region Hovedstaden (kaldet  DK2020 Enhed for Hovedstadsområdet), hvor Gate 21 er projektleder på opgaven.  

 

Rolle og opgaver for de to organiseringer er:

– Være lokal klimafaglig facilitator for DK2020 i hver region.

– Fungere som sparringspartner for DK2020 – kommuner i de respektive regioner.

– Arrangere og facilitere faglige workshops og peer learning.

– Understøtte kommunernes databehov, fx fastsættelse af baseline og scenarieplanlægning.

– Finansiering af og/eller ansøgning om konsulentbistand til udviklingsopgaver i samarbejde med kommunerne.

– Samle læring på tværs af kommunerne og levere ind til den overordnede projektledelse.

 

I hovedstadsområdet vil Hovedstadsområdets enhed for DK2020 koordinere indsatsen med blandt andet projektet Energi på Tværs, samt KKR Hovedstadens 7 VIP projekter.

Tilsvarende vil arbejdet i Sjællandsregionen også blive koordineret med relevante projekter (eksempelvis FREO-projektet) og andre tværgående initiativer i regionen, ligesom der naturligvis også vil blive udvekslet erfaringer på tværs af de to organiseringer.

 

 

Partnere og varighed

Projektets partnere er Region Hovedstaden,
Region Sjælland, KKR Sjælland, KKR Hovedstaden og Gate 21.

Projektet løber fra oktober 2020 til juni 2023.

Projektleder

DK2020 Region Sjælland
Nanna Vanderskrog

nanna.vanderskrog@gate21.dk

Projektleder

DK2020 Region Hovedstaden
Claus Knudsen

claus.knudsen@gate21.dk