E-Save

Energirenovering af bevaringsværdige bygninger

Formål: Projektet E-SAVE har fokus på at lette sagsbehandlingen hos kommunerne, når en privat eller almen bygherre ønsker at (energi)renovere en bevaringsværdig boligejendom. Målet er en mere smidig planlægning, sagsbehandling og dialog til gavn for både kommune og bygherre – og klimaet. Målet er at sagsbehandlingen skal bidrage til at motivere bygherrerne til at gennemføre en større grad af energibevidste renoveringer med respekt for bevaringsværdier.

Tid: Juni 2014 – oktober 2015.

Status: Til projektets afslutningsseminar den 27. oktober 2015 deltog omkring 70 kommunale sagsbehandlere, rådgivere og andre interesserede. De hørte blandt andet om, hvordan kommuner kan håndtere bevaringsværdige boligejendomme på en måde, som dels sikrer ejendommes og bymiljøers bevaringsværdier samtidig med, at der skabes plads til energiforbedringer.

Projektet har udarbejdet to publikationer, som nu er offentliggjort:

1. Vejledning – til kommunal sagsbehandling af byggesager med energitiltag i bevaringsværdige bygninger.

Vejledningen henvender sig til kommunale medarbejdere, der arbejder med byggesagsbehandling, sagsbehandling i forbindelse med byfornyelse eller udarbejdelse og fornyelse af lokalplaner, herunder bevarende lokalplaner.

Læs vejledningen som e-bog her

Læs og download vejledningen her (pdf)

2. Guide – Bevar, renovér og spar energi

Denne guide henvender sig til bygherren og rådgiveren. Den omhandler overvejelserne om renovering af en bevaringsværdig ejendom med fokus på energitiltag og dialog med kommunen om byggesagen. Det er tanken, at den kan udleveres eller henvises til ved den første kontakt mellem kommune og bygningsejer.

Læs guiden som e-bog her

Læs og download guiden her (pdf)

Budget: 1,98 millioner kroner, hvoraf 1,11 millioner kroner er finansieret af Grundejernes Investeringsfond.

Partnere: Frederiksberg, Gladsaxe og Københavns Kommuner, Bygherreforeningen, Kunstakademiets Arkitektskole og Kuben Management. Gate 21 og Bygherreforeningen varetager projektledelsen.

Kontakt venligst Julie Holt, hvis du ønsker at høre mere om projektet.